Via vores dataportal kan du hele tiden følge med i regionens fremdrift på jordforureningsområdet, og du kan se rapporter, der viser udviklingen af bl.a. undersøgelser og oprensninger. Rapporterne trækkes fra vores jordforureningsdatabase, og tallene er dynamiske og opdateres hele tiden.

Se rapporterne her.

I rapporterne kan du se:

  • Hvor mange undersøgelser og afværgeforanstaltninger der er lavet i et givet år, og hvorfor de er lavet.
  • Udviklingen af kortlægningsstatus siden regionens dannelse i 2007. Databasen viser udviklingen inden for de fem forskellige statustyper vi arbejder med indenfor jordforurening.
  • Udvikling af antallet af muligt forurenede og forurenede grunde, hvor regionen har en forpligtelse til undersøgelse og oprensning frem mod 2030.

 Før musen henover pæren ( ) i øverste højre hjørne for at læse forklaringer til figurer og grafer.