Har du en god idé til et projekt, du gerne vil lave i testhuset?

Region Midtjylland tilbyder rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og andre interesserede mulighed for at lave udviklingsprojekter, der kan gennemføres i testhuset. Regionen udvælger et antal projekter, som regionen vil støtte økonomisk til gennemførelse i testhuset.

→ Læs mere og ansøg

→ Læs mere om igangværende projekter

→ Se billeder fra testhuset

Undersøgelser i testhuset

I uge 8 og 9 laver Region Midtjylland sammen med Cowi og VaporSafe® undersøgelser i testhuset. Ved undersøgelserne testes en metode til kontinuerte målinger i poreluft, indeluft og kloakluft. Undersøgelserne skal bl.a. give regionen et billede af, om metoden kan anvendes til at vurdere indtrængning af forurenede stoffer til indeluften i boligen.

Læs mere om projektet her.

Om testhuset

Geologien

Forureningen

Besøg testhuset

Revideret 25-02-2022