Region Midtjylland har købt en ejendom på en forurenet grund i Roslev nord for Skive, hvor der tidligere har været renseri. Et køb var billigere for regionen end at skulle sikre indeklimaet, hvis huset blev købet til beboelse. Nu skal huset bruges til at udvikle og afprøve nye metoder til undersøgelse og sikring af boliger. 

200120_Testhus_Roslev_ext_hovedgade_1024px.jpg

Huset ligger på Rybjergvej 3 i Roslev. Foto: Region Midtjylland 

I en del af huset har der været renseri, og jorden er blevet forurenet med klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt til rensning af tøj. Huset skal nu være testhus ift. at udvikle og afprøve nye metoder til at afværge, oprense og måle forurening i huse på forurenede grunde.  Planen er, at huset efterfølgende skal rives ned.

Testhus-ejendommen ligger på Rybjergvej 3 i Roslev.

Testhuset bliver i øjeblikket flittigt anvendt. Der er i 2020 og 2021 igangsat en række udviklingsprojekter i testhuset, der har derfor været en del aktiviteter i og omkring testhuset, hvilket borgere i Roslev muligvis har bemærket.

F. eks. undersøges hvordan forureningskoncentrationen i indeluft i huset og i poreluften under gulvet varierer over tiden. Siden marts 2020 er der foretaget målinger i indeluften hver 2. uge, og i poreluften undre gulv hver 4. uge. Testhuset har derfor i længere tid haft besøg af en medarbejder fra Region Midtjylland hver 14. dag, oftest om onsdagen. Disse målinger vil fortsætte ind i 2022.

I et andet udviklingsprojekt undersøges forskellige målemetoder til at måle koncentrationen af klorerede opløsningsmidler og det kræftfremkaldende stof vinylchlorid forskellige steder i kloaksystemet i huset.

Desuden udføres forsøg med direkte overførsel af måledata fra måleinstrumenter i testhuset til Regionens IT-netværk (Internet of Things, IoT). Der måles bl.a. temperatur, luftfugtighed og radonkoncentration.

Region Midtjylland vil i efteråret 2021 indbyde rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og andre interesserede til at indsende idéer til udviklingsprojekter, der kunne gennemføres i testhuset. Regionen vil udvælge et antal projekter, som regionen vil støtte økonomisk til gennemførelse i testhuset. Det forventes at nogle af disse udviklingsprojekter vil blive startet i nov./dec. 2021.

 

Revideret 23-08-2021