Region Midtjylland har købt en ejendom på en forurenet grund i Roslev nord for Skive, hvor der tidligere har været renseri. Et køb var billigere for regionen end at skulle sikre indeklimaet, hvis huset blev købet til beboelse. Nu skal huset bruges til at udvikle og afprøve nye metoder til undersøgelse og sikring af boliger. 

200120_Testhus_Roslev_ext_hovedgade_1024px.jpg

Huset ligger på Rybjergvej 3 i Roslev. Foto: Region Midtjylland 

I en del af huset har der været renseri, og jorden er blevet forurenet med klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt til rensning af tøj. Huset skal nu være testhus ift. at udvikle og afprøve nye metoder til at afværge, oprense og måle forurening i huse på forurenede grunde.  Planen er, at huset efterfølgende skal rives ned.

Testhus-ejendommen ligger på Rybjergvej 3 i Roslev.

Der var informationsmøde for interesserede borgere og samarbejdspartnere i huset onsdag i februar 2020, hvor der blev fortalt om baggrunden for regionens køb af ejendommen, planerne for anvendelse som testhus og efterfølgende nedrivning samt igangværende og planlagte udviklingsprojekter.

 

Revideret 13-04-2021