Har du en god idé til et projekt, du gerne vil lave i testhuset?

Region Midtjylland tilbyder rådgivende ingeniørfirmaer, universiteter og andre interesserede mulighed for at lave udviklingsprojekter, der kan gennemføres i testhuset. Regionen udvælger et antal projekter, som regionen vil støtte økonomisk til gennemførelse i testhuset.

→ Læs mere og ansøg

→ Læs mere om igangværende projekter

→ Se billeder fra testhuset

Undersøgelser i testhuset i uge 35

Sonde til at pumpe sporgas ind under et hus

I uge 35 laver rådgivningsfirmaerne Moe A/S og DGE A/S undersøgelser i Region Midtjyllands testhus i Roslev.

Undersøgelserne består i at etablere spyd/sonder i huset, og efterfølgende pumpe sporgas ind under huset for at følge, hvordan det spredes under bygningen. Formålet er at teste, om det er muligt at udføre sporgastest på lokaliteter, hvor man ikke vil gennembore gulve/terrændæk.

Feltarbejdet forventes udført over tre dage. Resultaterne af undersøgelserne bliver offentliggjort her på hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte Region Midtjyllands jordforureningskontor på tlf. 7841 1999.

Om testhuset

Geologien

Forureningen

Besøg testhuset