Har du en god idé?

Så giver vi dig lige nu en enestående mulighed for at gennemføre udviklingsrelaterede aktiviteter på en ejendom i Roslev i Skive Kommune. Indsendelse af idéforslag er åben for alle, og vi opfordrer alle interesserede i at søge.

Ejendommen er opkøbt med henblik på nedrivning. Region Midtjylland har afsat midler i 2022-2024 til gennemførelse af udviklingsaktiviteter på ejendommen. Derfor er der nu mulighed for at gennemføre utraditionelle undersøgelser helt uden hensyntagen til følsomme aktiviteter eller beboere. Der er desuden mulighed for at teste enheder under udvikling til f.eks. ventilation i et "rigtigt" hus.

Alle interesserede kan indsende idéforslag til projekter til:

  1. Løsning af regionernes forureningsrelaterede udfordringer vedr. sikring af indeluft (indeklima) og beskyttelse af grundvand i forbindelse med jord- og grundvandsforureninger.
  2. Afprøvning af metoder/materialer m.v., hvor testhuset er anvendeligt.
  3. Behandling af store datasæt for forskellige parametre målt i testhuset siden april 2020.

Projekter af mere destruktiv karakter kan vi ikke tilgodese i 2022, da huset gerne skal kunne anvendes til udvikling nogle år endnu.

Projekterne vil foregå i og omkring Region Midtjyllands testhus i Roslev. Huset er et étplanshus på 163 m² uden kælder, og har tidligere været anvendt til renseri og bolig, men i dag er det ubeboet. Læs mere om testhuset her.

Formål

Kriterier og krav for tilskud

Ansøgning

Ansøgningsfrist

Proces og tidsplan

Hvorfor testhus?