Tidslig variation/basisinstrumentering (frem til april 2022)

IoT Dataflow

Vinylchlorid i kloakker

UV rensning af kloakluft

Kontinuerte målinger

Sporgas og differenstryk – afsluttet

Validering af styringsenhed til canister – afsluttet