Dette er et billede af en råstofgrav ved Haldum nær Hinnerup. Foto: Jytte Gad, Region Midtjylland

Region Midtjylland sikrer, at der er udlagt tilstrækkeligt med områder, hvor der kan laves grusgrave og graves råstoffer nok til at imødekomme behovet 12 år frem i tiden.

De naturlige råstoffer i regionens undergrund bruges til så forskellige formål som vejanlæg, asfalt, beton, mursten, jordforbedringskalk samt spagnum til gartnerier og haver.

Råstofferne her i regionen er sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, kalk og tørv. Cirka 90 procent af de råstoffer, der indvindes i Midtjylland, er sand, sten og grus.

Region Midtjylland har i forbindelse med råstoffer til opgave at:

  • Udarbejde råstofplan
  • Kortlægge råstofforekomster
  • Udstede gravetilladelser
  • Føre kontrol med jord i råstofgrave
  • Behandle sager om dispensation
  • VVM-miljøvurderinger.

Råstoffer i Region Midtjylland

En kort film om hvad råstoffer er, hvad de bruges til, og hvilken rolle regionen spiller i forhold til råstoffer og planlægning.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Råstofindvinding og høring af naboer

I videoen ses en kort præsentation af, hvordan regionen inddrager naboerne i processen for behandling af en ansøgning om råstofindvinding.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Luftfoto af grusgrav ved Tulstrup i Ikast-Brande Kommune. Foto taget i 2020.

Ny råstofplan besluttes af regionsrådet i juni

   

Den kommende plan for råstofområder i Region Midtjylland (Råstofplan 2020) skal vedtages politisk i den kommende måned. Planen betyder samlet set væsentligt færre graveområder og råstof-interesseområder i den midtjyske region. 

Revideret 28-06-2021