Dette er et billede af en råstofgrav ved Haldum nær Hinnerup. Foto: Jytte Gad, Region Midtjylland

Region Midtjylland sikrer, at der er udlagt tilstrækkeligt med områder, hvor der kan laves grusgrave og graves råstoffer nok til at imødekomme behovet 12 år frem i tiden.

De naturlige råstoffer i regionens undergrund bruges til så forskellige formål som vejanlæg, asfalt, beton, mursten, jordforbedringskalk samt spagnum til gartnerier og haver.

Råstofferne her i regionen er sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, kalk og tørv. Cirka 90 procent af de råstoffer, der indvindes i Midtjylland, er sand, sten og grus.

Region Midtjylland har i forbindelse med råstoffer til opgave at:

  • Udarbejde råstofplan
  • Kortlægge råstofforekomster
  • Udstede gravetilladelser
  • Føre kontrol med jord i råstofgrave
  • Behandle sager om dispensation
  • VVM-miljøvurderinger.

Råstoffer i Region Midtjylland

En kort film om hvad råstoffer er, hvad de bruges til, og hvilken rolle regionen spiller i forhold til råstoffer og planlægning.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Råstofindvinding og høring af naboer

I videoen ses en kort præsentation af, hvordan regionen inddrager naboerne i processen for behandling af en ansøgning om råstofindvinding.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ny råstofplan: Støv, støj og tung trafik bekymrer

   

Region Midtjylland har modtaget 294 høringssvar til den kommende råstofplan. Alle høringssvar er nu offentliggjort, og det er startskuddet til de konkrete politiske drøftelser, inden råstofplanen skal vedtages i 2021. En del høringssvar går på risikoen for støj, støv og tung trafik i forbindelse med en råstofgrav.

 

Revideret 01-03-2021