Råstofgrav ved Haldum nær Hinnerup. Oktober 2018. Foto: Jytte Gad, Region Midtjylland

Region Midtjylland sikrer, at der er udlagt tilstrækkeligt med områder, hvor der kan laves grusgrave og graves råstoffer nok til at imødekomme behovet 12 år frem i tiden.

De naturlige råstoffer i regionens undergrund bruges til så forskellige formål som vejanlæg, asfalt, beton, mursten, jordforbedringskalk samt spagnum til gartnerier og haver.

Råstofferne her i regionen er sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, kalk og tørv. Cirka 90 procent af de råstoffer, der indvindes i Midtjylland, er sand, sten og grus.

Region Midtjylland har i forbindelse med råstoffer til opgave at:

  • Udarbejde råstofplan
  • Kortlægge råstofforekomster
  • Udstede gravetilladelser
  • Føre kontrol med jord i råstofgrave
  • Behandle sager om dispensation
  • VVM-miljøvurderinger.

Råstofindvinding i Region Midtjylland

I videoen ses en kort præsentation af råstofindvindingen i regionen, herunder hvad råstofferne bruges til, hvilke råstoffer vi har og hvor de findes.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Råstofindvinding og høring af naboer

I videoen ses en kort præsentation af, hvordan regionen inddrager naboerne i processen for behandling af en ansøgning om råstofindvinding.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ny råstofplan for Region Midtjylland i høring

Regionsrådet har i dag godkendt et forslag til ny råstofplan, som sendes i høring fra 8. juni 2020. Planen sætter retningen for råstofindvindingen i Region Midtjylland de næste 12 år.