I Region Midtjylland flyttes årligt 6 mio. tons overskudsjord - og meget af det transporteres over store afstande. Det er både dyrt i penge og energi. Men der kan være hjælp af hente med nye værktøjer til bedre jordhåndtering. 

Projektet "Bæredygtig jordhåndtering" har sikret værktøjer til en mere strategisk tilgang til det jord, der bliver i overskud. Det kan både mindske den tunge trafik og sikre en bedre økonomi i bygge- og anlægsprojekter.

Illustration med håndtegnet lastbil med jord på landet. Tegning af: Frits Ahlefeldt

Illustration: Frits Ahlefeldt

Region Midtjylland har sammen med de 19 kommuner i regionen iværksat projektet "Bæredygtig jordhåndtering". Formålet med projektet er at fremme bæredygtig jordhåndtering i regionen. Det er sket gennem en række workshops og ved at udvikle nyttige værktøjer, der kan hjælpe kommunerne med den strategiske planlægning for jordhåndtering. 

Værktøjerne findes nedenfor, men kan også findes på Bæredygtig Jordhåndterings hjemmeside.

Værktøjskasse med fire redskaber:

 

Prognose-værktøj ift. mængden af jord

Inspirationskatalog med idéer til genanvendelse 

Skabelon til jordhåndterings-strategi

Vejledning til jordhåndterings-strategi

Revideret 15-12-2021