Tilførsel af jord i råstofgrave er forbudt

Det er som udgangspunkt forbudt at tilføre jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave. Uanset om det er forurenet jord eller ej.

Regionen kan imidlertid dispensere fra forbuddet, hvis tilførslen af jord ikke risikerer at forurene grundvandet. Ved en dispensation stiller regionen en række vilkår om renhed og håndtering af den tilførte jord og fører tilsyn med, at vilkårene overholdes.

Regionen kan kun give tilladelse til at deponere jord i råstofgrave, hvis det ikke strider imod hensynet til drikkevandsinteresser.

Oversigt over sagsbehandlere - modtagelse af jord

Afgørelser om modtagelse af ren jord i råstofgrave

Indberetning af fyldjord

 

Modtaget jordmængder skal årligt indberettes til regionen, og en kopi deraf skal opbevares.

Skema til indberetning af fyldjord i råstofgrave i Word

Modtagelsesskema for fyldjord

Ved modtagelse af fyldjord i råstofgrave skal kopier af modtagelsespapirer opbevares hos råstofgraven.

Skema til modtagelse af fyldjord i råstofgrav i Word