Dekorativt billedeRegionen giver tilladelser til råstofindvinding og fører tilsyn med råstofgravene.

Ansøgning om indvinding af råstoffer (erhvervsmæssig)

Anmeldelse af indvinding af råstoffer (ikke erhvervsmæssig)

Anmeldelse af prøvegravning

Miljøkonsekvensvurdering 2022

Miljøkonsekvensvurdering 2021

Miljøkonsekvensvurdering 2020

Miljøkonsekvensvurdering 2019

Miljøkonsekvensvurdering 2018

Råstofafgørelser

Region Midtjylland offentliggør afgørelser om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding her på siden.

Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i råstofloven.

Kortoversigt over gravetilladelser

Råstofafgørelser 2022

Råstofafgørelser 2021

Råstofafgørelser 2020

Råstofafgørelser 2019

Råstofafgørelser 2018

Råstofafgørelser 2017

Råstofafgørelser 2016

Råstofafgørelser 2015

Kort over råstofsagsbehandlereKontakt
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på raastoffer@ru.rm.dk eller på vores hovednummer 7841 1999

Revideret 24-01-2022