I regionen arbejder vi konstant på at forbedre vores viden om tilgængelige råstofreserver. Dette gøres blandt andet ved aktiv kortlægning.

I de fleste råstofgraveområder er råstoffernes omfang og kvalitet undersøgt (kortlagt) enten af de tidligere amter eller af regionen. Visse steder har private lodsejere eller entreprenører foretaget egne kortlægninger.

Kortlægningen omfatter både råstoffernes omfang og kvalitet, men er ikke altid fyldestgørende og skal opfattes som en stikprøvekontrol i forhold til råstofforekomsten i de enkelte områder.

På det interaktive kort kan du vælge at søge regionens kortlægningsrapporter frem på råstofferne:

Vælg pilen i øverste venstre hjørne ( ). Ved at højreklikke på et blå, gul eller rødt punkt kommer linket frem til råstofkortlægningen på arealet.

Tryk på Link for at åbne råstofkortlægningsrapporten i nyt vindue. 

Her har Region Midtjylland foretaget råstofkortlægninger

Revideret 11-02-2020