Region Midtjylland har til opgave at sikre, at der er udlagt nok råstofgraveområder til at imødekomme behovet 12 år frem i tiden. Det sker gennem råstofplanen. Efter 4 år skal regionsrådet gennemgå planen for at vurdere, om der er behov for at justere den.

Region Midtjyllands Råstofplan 2016 har været offentliggjort i perioden 18. oktober til 17. november 2016. Her blev der indsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet over to af råstofgraveområderne. Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 30. januar 2018 truffet en afgørelse, som ikke giver klager medhold.

Læs Afgørelse i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region Midtjylland med tilhørende miljøvurdering (pdf).

Råstofplanen giver grundlaget for, hvordan råstofindvindingen skal foregå, og fastlægger de overordnede retningslinjer for indvindingen og forsyning af råstoffer til regionen, som skal gælde i den 12-årige periode.

Region Midtjylland har også til opgave at kortlægge råstofforekomster.

I Region Midtjylland er de fleste råstoffers udbredelse og kvalitet kortlagt i råstofgraveområderne. I regionen arbejder vi konstant på at forbedre vores viden om tilgængelige råstofreserver. Dette gøres blandt andet ved aktiv kortlægning.

En del af grundlaget for regionens fortsatte udvikling er, at råstofindvindingen sker på en bæredygtig måde. Dette sikres ved at vi udarbejder miljøvurderinger sammen med råstofplanen. Herved er det muligt at imødegå negative konsekvenser inden skaden sker.

Læs mere om Råstofplan 2016 på Råstofplanens hjemmeside.

Download Råstofplan 2016 (pdf).

Webservice for kommunale planlæggere

Råstofplan 2016

Her kan du læse Region Midtjyllands Råstofplan 2016.

Download en printvenlig version af Råstofplan 2016 (pdf).

Gå til pdf med publikationen Råstofplan 2016