Region Midtjyllands arbejde med klimatilpasning er efter 1. januar 2017 samlet i projektet Coast to Coast Climate Challenge, kaldet C2C CC.

Projektet blev for alvor skudt i gang i Kongrescentret i Herning den 30. marts 2017. 

Projektet præsenteres op opdateres på sin egen hjemmeside: www.c2ccc.eu.

Hvorfor klimatilpasning?

Overskydende vand kan give gode oplevelser. I Region Midtjylland kan det også give forretningsudvikling.

Overskydende vand kan give gode oplevelser. I Region Midtjylland kan det også give forretningsudvikling.

Regionsrådet ønsker, at Region Midtjylland udbygger sine styrkepositioner i relation til vandkredsløbet. Fokus ligger på klimatilpasning - det handler om at være på forkant med at finde nye løsninger og nye organisationsformer for bedst mulig tilpasning til de nye vilkår, når klimaet forandrer sig.

Det er regionsrådets vision, at vi i Region Midtjylland i 2030 har varetaget klimaforandringerne offensivt og har omsat udfordringerne til samfundsmæssige forbedringer og nye forretningsmuligheder.

Derfor samarbejdes med mange relevante parter om at finde nye fælles løsninger på de fælles udfordringer. Det giver bl. a. bedre muligheder for at finde rigtige løsninger og finansiering til de oftest upopulære og meget dyre, men nødvendige foranstaltninger. 

Tidligere klimaaktiviteter

Vi havde en forrygende dag om KLIMAmidt

Den 13. august 2015 mødtes mulige partnere i nyt stort klimasamarbejde på Scandic i Silkeborg.

Region Midtjylland havde inviteret potentielle partnere til workshop om udvikling af et stort integrerende projektarbejde om klimatilpasning.

Se det anvendte materiale og få et indtryk af, hvad KLIMAmidt er.

Havvand på land

Region Midtjylland gennemførte i 2014 et aktionslæringsforløb, hvor deltagerne udvikler nye helhedsorienterede løsninger til beskyttelse mod havvand på land på forskellige lokaliteter i Region Midtjylland.

Ved debatmødet den 12. maj drøfter vi, hvordan projektet skal fortsættes.

Læs mere om Havvand på land.

WaterCAP Taskforce

Region Midtjylland er gået sammen med andre Nordeuropæiske aktører indenfor klimatilpasning. Fælles for dem er, at de alle har været involveret i Interreg finansierede projekter indenfor vand og klima.

Målet er at identificere de gode løsninger og formidle dem til EU's politiske og embedsmæssige niveau.

Læs mere om WaterCAP Taskforce her. (engelsksproget side)

Kontakt

Projektleder Dorthe Selmer, mobil 3053 9544, e-mail: dorthe.selmer@ru.rm.dk

Chefkonsulent Rolf Johnsen, 7841 1944, mobil 2962 0830, e-mail: rolf.johnsen@ru.rm.dk

Kontorchef Jes Pedersen, 7841 1930, mobil 4093 6077, e-mail: jes.pedersen@ru.rm.dk

Strategisk erhvervsudvikler Christoffer Buch-Larsen, mobil 2490 0077, e-mail: chrbuc@rm.dk

Nyheder

15. april 2016
Ansøgningen til Europakommissionen om tilskud til C2C CC er afleveret.

17. marts 2016
Sidste møde i partnerskabet om C2C CC inden ansøgningen afleveres.

25. februar 2016
C2C CC udvikles med fokus på tværgående aktiviteter.

6. januar 2016
Midtjysk klimaprojekt med i EU-opløb (pressemeddelelse)

9. oktober 2015
Den foreløbige ansøgning (concept note) til C2C CC er afleveret.

13. august 2015
Præsentation af KLIMAmidt og workshops for interesserede.

12. maj 2015
inviterer vi til debatmødet Nyt klima - nye muligheder på Centralværkstedet i Aarhus.
Se programmet

4. maj 2015
Debatmøde - Klimasikring har mange vindere (pressemeddelelse) 

24. april 2015
Nyhedsbrev især om debatarrangementet den 12. maj 2015

16. november 2014
Nyhedsbrev især om de tre gennemførte analyser

14. juli 2014
Status "Havvand på land"

26. november 2013
Læs Nyhedsbrev der bl a handler om de forestående møder med alle kommunerne.

Manual til risikokortlægning
Norddjurs Kommune har udarbejdet et udkast til manual til risikokortningen

9. oktober 2013
Netværksmøde der handler om det arbejde, der lige nu er igang i kommunerne med klimatilpasningsplanerne

Billedsamling
Til brug ved arbejdet med klimatilpasningsplaner er samlet en række billeder, som kommunerne frit kan anvende

26. februar 2013
Første mødedato i et forløb, hvor vi skaber en fælles skabelon for klimatilpasningsplaner
Invitation

27. september 2012
Invitation til konference om "Kreativ brug af skybrudskort – Kreativ brug af vand"

4. juli 2012

Skybrudskortet godt på vej
Vejledning i klimatilpasning
Næste netværksmøde


TV serie

TV serie om den regionale udviklingsplan
1. afsnit:

Klimatilpasning
Sendt den 29. september 2012