Region Midtjylland bestiller kollektiv bustrafik hos det regionale trafikselskab Midttrafik. Midttrafik planlægger og koordinerer den regionale og lokale kollektive trafik i regionen.

 

 

Regionens rolle og mål

Region Midtjyllands rolle er at finansiere et regionalt busnet. I dialog med Midttrafik planlægges de enkelte busruters forløb i forhold til regionsrådets visioner og mål for at opnå et sammenhængende kollektivt trafiknet.

Læs mere om regionens rolle og mål

Et moderne og effektivt rutenet

Region Midtjylland samarbejder med Midttrafik om at modernisere og effektivisere det regionale rutenet, så busruterne giver hurtige og direkte forbindelser mellem regionale rejsemål.

Læs mere om modernisering og effektivisering af rutenettet

Det regionale kollektive trafiknet

Det regionale kollektive trafiknet består af 99 regionale ruter og de to privatbaner, Odderbanen og Lemvigbanen.

De regionale ruter går på tværs af kommunegrænser og er primært tilrettelagt efter borgernes behov for transport mellem arbejde og uddannelse.

Læs mere om det regionale kollektive trafiknet