Region Midtjylland arbejder for, at befolkningens kompetencer skal passe til efterspørgslen i erhvervslivet. Både nu og i fremtiden.

Regionsrådet beslutter blandt andet, hvor der kan oprettes nye ungdomsuddannelser og støtter en række projekter, der udvikler nye måder at undervise og lære på. Samtidigt arbejder regionen for at sikre optimale rammer for kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Midtjysk metode til at forudsige oversvømmelser

Forsøg fra blandt andet Sunds Sø nær Herning har bidraget til en yderst effektiv metode til at forudsige stigende grundvand og dermed oversvømmelser fx som følge klimaforandringer. Sunds-erfaringerne er allerede videreudviklet, så de kan bruges på Mississippi-deltaet i USA.