Regionsrådet kan yde formåls- og tidsbestemt udviklingstilskud til institutioner, der udbyder almene og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser.

Udmøntningen af regionens uddannelsespulje sker gennem henholdsvis den midtjyske teknologipagt og en åben pulje.

Teknologipagt

Regionsrådet vedtog en midtjysk teknologipagt der skal sikre at flere vælger, lærer om og efteruddannes inden for STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Med henblik på at sikre teknologipagtens slagskraft har regionsrådet øremærket 75 % af uddannelsespuljen frem mod 2022, svarende til 55 mio. kroner, til at understøtte teknologipagtsaktiviteter på regionens ungdomsuddannelser.

Teknologipagten skal sikre at:

  • flere vælger STEM
  • flere lærer at bruge STEM
  • flere arbejder/efteruddannes inden for STEM

Der skal i 2019 udmøntes 15 mio. kr. til at understøtte den midtjyske teknologipagt. Regionsrådet har vedtaget at følgende temaer skal prioriteres i denne runde:

Styrkepositioner
Der er et stort potentiale i at sikre, at flere personer med en STEM-uddannelse finder arbejde inden for regionens styrkepositioner. Gennem den midtjyske teknologipagt skal an­delen af personer med en STEM-uddannelse inden for de midtjyske styrkepositioner øges frem mod 2025. Derfor ønsker regionsrådet at modtage ansøgninger på indsatser der sandsynliggøre at flere unge vælger en karriere inden for regionens styrkepositioner (eks. Klima og energi eller fødevarer), eller at unge flere unge gennem de midtjyske styrkepositioner lærer om teknologi, naturvidenskab eller IT.  

Iværksætteri
Den teknologiske udvikling vil udfordre en række eksisterende forretningsmodeller, men også skabe nye. Region Midtjylland skal være på forkant med denne udvikling. Derfor ønsker regionsrådet at modtage ansøgninger, der styrker unges kreative og entreprenørielle kompetencer i forhold til den teknologiske udvikling.  

Iværksætteri på uddannelserne skal sikre, at iværksætterkulturen styrkes, og at elever og studerende bliver fortrolige med at udøve en entreprenøriel adfærd.

Den nuværende indsats på området er dokumenteret effektfuld og vigtig at bibeholde, men der er områder, hvor der er behov for at styrke indsatsen yderligere.  Der kan blandt andet i højere grad sættes fokus på at engagere virksomhederne i undervisningen og i arbejdet med at opbygge iværksætterkulturen. Desuden kan indsatsen i højere grad designes, så den bidrager til en mere balanceret kønssammensætning blandt fremtiden iværksættere

Inden for begge temaer vil der blive lagt vægt på, at der bygges videre på erfaringer fra tidligere indsatser.  

Åben pulje

Regionsrådet har afsat 5 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på regionens ungdomsuddannelser. Udviklingsprojekterne kan blandt andet omhandle udvikling af fag, valgfag, efteruddannelse m.v.

Formalia

Ansøgningsfristen for regionens uddannelsespulje er den 1. marts 2019.

Regionsrådet vurderer de indkommende ansøgninger på regionsrådsmødet den 29. maj 2019.

Retningslinjerne for regionens uddannelsespulje findes nedenfor.

Ansøgningsskema til regionens uddannelsespulje findes her

Ved spørgsmål kontakt udviklingskonsulent Per Egedal Iskov
Tlf. 21 52 57 95
Mail: per.egedal.iskov@ru.rm.dk eller chefkonsulent Ruth Strøm
Tlf. 2929 0263
Mail: ruth.stroem@ru.rm.dk 

Retningslinjer for Uddannelsespuljen

Erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter