Billede fra åbningen af Aarhus 2017

Vi vil bidrage til at øge borgernes adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser og deres mulighed for at selv at engagere sig i kulturlivet og samfundet.

Kunst og kultur styrker vores kreativitet og innovationsevne, skubber til vores antagelser og viser nye veje. Kulturlivet kan skabe vækst, udvikling, demokrati og fællesskab. Samtidigt byder kunsten og kulturen på unikke oplevelser. Det giver større livskvalitet og gør regionen attraktiv for borgere, virksomheder og gæster. 

Tid til læsning

Se video om "Tid til læsning" fra Kulturmødet på Mors, 2017.