Region Midtjylland er en del af Aarhus 2017. Kulturhovedstadsprojektet udvikles og gennemføres i et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i regionen. 

Formålet med Kulturhovedstadsprojektet er at synliggøre europæisk kulturs rigdom og mangfoldighed og skabe stærkere bånd mellem EU's borgere. Hver værtsby bestemmer selv, hvad året skal byde på, og derfor har der gennem tiden været vidt forskellige tilgange til projektet.

I Aarhus 2017 er temaet RETHINK eller ’gentænk’.

Mere end kunst og kultur 
Projektet vil bl.a. sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationale samarbejder. Kulturhovedstaden handler om at inddrage og deltage – gerne på tværs af kendte konstellationer. Der er tale om kultur i bred forstand, hvilket omfatter alt fra uddannelse, arkitektur, klimaudfordringer til motion og sport – og selvfølgelig også kunst. 2017 bliver meget mere end bare et festligt kulturår.

Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Rethink-temaet er en investering i et mere bæredygtigt samfund. Kreativitet og kultur skal være drivkræfterne, der får Aarhus og regionen til at udvikle og gentænke den måde, vi lever på. Vi skal bruge projektet som et laboratorium, hvor vi sammen kan finde nye, bæredygtige løsninger.

Det skal tiltrække turister, unge talenter, kunstnere og nye samarbejdspartnere fra resten af Danmark og Europa. Med Aarhus 2017 vil regionen få et løft og blive klar til fremtidens udfordringer. Målet er, at de penge, der bliver investeret i projektet, vil komme tilbage mange gange og have stor effekt i regionen – også efter 2017.

50 byer siden starten
Hvert år udnævnes to europæiske lande af EU til at være værtslande for en Europæisk Kulturhovedstad. I 2017 er det Danmark og Cypern, hvor Pafos er udnævnt til kulturhovedstad.

De Europæiske Kulturhovedstæder er blandt Europas mest ambitiøse kulturprojekter, både hvad angår omfang og størrelse og med budgetter, som langt overgår andre kulturbegivenheder. I alt 50 byer har haft titlen til og med 2014.
Historien om den Europæiske Kulturhovedstad har sin begyndelse i 1985, hvor Athen blev udnævnt som første værtsby. Siden har begivenheden udviklet sig til et stærkt brand og har med årene også vist sig at være en solid økonomisk investering.


Læs mere på www.aarhus2017.dk
eller på facebook

eller kontakt:
Lene Øster, specialkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 2460 0542
  
Læs om målsætninger og temaet Rethink

    
Læs mere om Europæisk Kulturhovedstad på European Commission's hjemmeside

 

Ambitiøs erhvervsudvikling med More Creative

Aarhus 2017 har også et stærkt fokus på erhvervsudvikling inden for de kreative erhverv. Dette sker i tilknytning til Region Midtjylland erhvervsudviklingsinitiativ for kreative erhverv kaldet More Creative.

More Creative er et ambitiøst, strategisk initiativ, som er dedikeret til at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv til fordel for Region Midtjylland.

More Creative er anført af Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus 2017 med det formål at gøre Danmark til en global spiller i den kreative økonomi. Det er vores holdning, at den kreative økonomi er fremtidens økonomi, fordi de kreative erhverv besidder løsningerne til morgendagens udfordringer.

Initiativet udvikler og understøtter kreative erhverv og bygger broer til øvrige erhverv i samarbejde med regionale videninstitutioner. More Creative understøtter aktivt fire klynger inden for arkitektur, design, mode og den digitale visuelle industri.

Læs mere om More Creative på www.morecreative.dk