Region Midtjylland ønsker at udnytte regionens styrkepositioner og at fokusere på, at der er forskellige vilkår for udvikling i de enkelte egne af regionen.

Det er således vigtigt, at landdistrikter og yderområders styrker udnyttes til gavn for den samlede regionale udvikling og for at understøtte en balanceret vækst i regionen.

Landdistrikter og yderområder har en række styrkepositioner som f.eks. attraktive bosætningsmuligheder tæt på eller i naturen, turisme knyttet til kysterne og naturen generelt, fødevareproduktion, energiforsyning. Uanset disse styrkepositioner står landdistrikter og yderområder med en række udfordringer i form af fraflytning mod de store byer, nedlæggelse af industriarbejdspladser, stor afstand til service og uddannelsesmuligheder, forfaldne huse og landsbymiljøer.

Den regionale indsats for landdistriktsudvikling tager i hovedsagen udgangspunkt i Vækstforums erhvervsudviklingsindsats, hvor områderne energi og miljø, fødevarer og turisme især har en kobling til landdistrikterne og deres udvikling, men øvrige regionale indsatsområder bidrager også til udviklingen i landdistrikterne.

Region Midtjylland sætter med uddeling af den årlige Landsbypris fokus på, at der findes mange landsbyer med udvikling baseret på et stort engagement. Den regionale indsats er blandt andet baseret på et samarbejde med kommunerne og de lokale aktionsgrupper (LAG’er).

Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Landdistriktsprogrammet har til formål at udvikle landdistrikterne blandt andet ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

Læs mere om Landdistriktsprogrammet.

Landsbyprisen

12 midtjyske landsbyer har gjort en særlig indsats for at overleve som helstøbte lokalsamfund, og de er indstillet til årets landsbypris i Region Midtjylland.

Læs mere om Landsbyprisen 2017.

Lokale aktionsgrupper

De Lokale Aktions Grupper (LAG'er og FLAG’er) varetager prioriteringen af EU-penge og statspenge til udviklingsprojekter i landdistrikterne, vejleder projektholdere om udvikling og gennemførelse af projekter m.v. 

Læs mere om Lokale Aktionsgrupper.

Bredbånd og mobildækning

God adgang til bredbånd og god mobildækning har afgørende betydning for den regionale udvikling.

Læs mere om bredbånd og mobiltelefoni under Digital infrastruktur.

I Arkivet kan du finde omtale og henvisninger til tidligere gennemførte projekter, rapporter m.m. om landdistriktsudvikling i Region Midtjylland.

Se arkiv om landdistriktsudvikling.