15.03.2021

Det er nu muligt at søge om støtte til bæredygtige projekter i den kliniske hverdag. I 2021 støtter puljen projekter, der kan nedsætte forbruget af varer i klinikken. På den måde bidrager puljen til at gøre noget ved det område, der efterlader det største CO2-aftryk for koncernen Region Midtjylland. 

Region Midtjyllands forbrug af varer og tjenesteydelser er det, der efterlader langt det største CO2-aftryk overhovedet for koncernen – hele 69 pct. (se figur 1). En stor del af det er relateret til de kliniske aktiviteter – vores kerneydelse, som medfører et højt forbrug af utensilier, medicin, værnemidler mv. 

Lagkage-illustration af fordelingen af CO2-aftryk fra Region Midtjyllands aktiviteter. Illustration: Region Midtjylland

Figur 1. CO2-aftryk fra Region Midtjyllands aktiviteter. Illustration: Region Midtjylland

Regionens nye strategi for bæredygtighed rummer ambitiøse målsætninger for at få nedbragt CO2-aftrykket. Inden sommer vedtages en handleplan for 2021/22. Den ligger op til, at vi i 2021 og 2022 fokuserer på cirkulær økonomi (CØ), som er knyttet til strategiens mål om 70% reduceret CO2, 30% affaldsreduktion og 30% reduceret forbrug i 2030. 

Puljemidler målrettet nedsat forbrug 

Puljen vil i år være målrettet projekter, som arbejder med at nedsætte vores forbrug i den kliniske dagligdag. Vi når ikke strategiens mål alene ved at sortere affald og købe rigtigt ind, selvom begge dele er afgørende skridt på vejen, som der også vil blive arbejdet fokuseret på i 2021.

- Det, der flytter allermest CO2 og flest tons af råstoffer i den rigtige retning, er, hvis vi kan finde måder, at sænke vores forbrug på. Og det skal naturligvis være uden at gå på kompromis med hverken den faglige eller den patientoplevede kvalitet, hygiejnen eller arbejdsmiljøet. Det kræver nytænkning, innovation og samarbejde på tværs, og det er afhængigt medarbejdernes indsigt i eget fagområde, egen praksis. I de seneste to års projekter, har vi set eksempler på, at det er muligt, forklarer Maria Gaden, der er faglig leder af det nye Center for Bæredygtige Hospitaler, som administrerer puljen.

Puljen tilbyder midler til at igangsætte projekter lokalt på afsnit, afdelinger, hospitaler eller på tværs af flere enheder og aktører, som undersøger og afprøver nye måder, der gør det muligt at reducere forbruget på hospitalerne, psykiatri eller socialområdet. 

Praktisk om at søge puljen 

Det er ligesom sidst muligt at søge op til 100.000 kr., primært til frikøb af medarbejdere, men der kan også indkøbes udstyr mv., hvis det er nødvendigt for projektets gennemførelse. 

- Projektidéen skal vendes med nærmeste leder og den lokale bæredygtighedskonsulent. Når I er enige med dem om idéen, kan I søge puljen, og I skal udfylde et to-siders ansøgningsskema, forklarer Maria Gaden. 

Ansøgningsskemaet skal være indsendt senest den 26. april 2021, og projektet skal gennemføres inden udgangen af 2021. 

Læs mere om puljen til udvikling af bæredygtige hospitaler.