Anders Kjærulff - Koncerndirektør i Region Midtjylland

 

Se introduktion til portrætserien og find de øvrige afsnit her:

1. Hvordan spiller Region Midtjylland ind i økosystemet for sundhedsinnovation/Life Science?

- Vi har en naturlig udfarende kraft i forhold til at skabe koordination på tværs af vores region. Både i forhold til Regional Udvikling og det politiske niveau. Hvis man så kigger lidt videre ud i resten af landet, så har vi også en rolle i at koordinere det, der foregår på sundheds-it området i hele Danmark, da det er en stor regional styrkeposition.

- Hvad er det så, vi skal koordinere? Jo, vi har en række institutioner, i form af hospitaler og en psykiatri og et socialområde, der har nogle behov. Vi skal have skabt en forbindelse mellem deres behov på den ene side, og så det at slutte sig sammen med andre i økosystemet, både virksomheder og forskningssteder, som kan levere forskellige former for tilbud. Vi skal have koblet de gode kræfter sammen og få udviklet de bedste løsninger i fællesskab.

2. Hvilke barrierer for mere og bedre sundhedsinnovation/Life Science i den midtjyske region oplever I?

- Der kan være mange barrierer. Det kan være jura og rettigheder. Det kan være økonomi, når man som virksomhed sætter mange penge på højkant og er usikker på indtjeningsmulighederne, Det kan være begrænsede udsynsfelter. Kan man se mulighederne i det her? Bevidstheden omkring det. Ser man sig selv som en del af noget, der er større end en selv – et økosystem?

- Jeg er ikke i tvivl om, at ambitionen er der i regionen overordnet, men om man altid ser sig som en del af det på en enkeltafdeling på et hospital er mere usikkert. Det kræver mere samarbejde i både nogle formelle og uformelle netværk. Og det kræver en fælles fortælling at kunne se sig i det.

3. Hvad skal økosystemet for sundhedsinnovation/Life Science samlet kunne levere?

- Der vil jeg tage udgangspunkt i borgernes perspektiv. Det er nogle tilbud og ydelser, blandt andet på baggrund af sundheds-it, som er brugbare og virkningsfulde i deres egen hverdag. For eksempel har vi projektet TVÆRSPOR på Regionshospitalet i Horsens, hvor man med kunstig intelligens bliver bedre til at forudse sygdomsforløb og forebygge akutindlæggelser. Desuden kan økosystemet jo levere arbejdspladser. Der er arbejdspladser i det for de virksomheder, der kan gå ind i det her.

- Hospitalerne kan – i stedet for at skulle kigge i vejviseren og ud at banke på - få hjælp af nogen, der også er interesseret i at hjælpe, ved at der for eksempel sidder nogen i Regional Udvikling, der kender virksomhedsprofilerne på de 1.400-1.500 virksomheder, der er på det felt. På den måde kan de knytte en kontakt.