06.01.2020 

Den Aarhus baserede virksomhed Ejlskov har indgået en kontrakt på 28 mio. kr. for oprensning af en olieforurenet grund i Kina. Kontakten til de kinesiske myndigheder er kommet i stand gennem et forarbejde fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland som fra 2015 til 2018 samarbejdede med CLEAN's China Desk.

Efter flere års videnudveksling har Region Midtjyllands engagement nu også kastet en konkret kontrakt af sig med Hailing distriktet, Taizhou, Jiangsu.

Når Region Midtjylland er involveret, skyldes det, at Region Midtjylland har myndighedsopgaven i forhold til oprensning af forurenede grunde og beskyttelse af grundvandet. Samtidig drager projektet nytte af Region Midtjyllands erfaringer med at skabe forbindelse til og samarbejde med kinesiske partnere, da regionen siden 2003 har haft et officielt strategisk samarbejde med Kinas største by Shanghai.

Mennesker der underskriver kontrakt

Aftalen blev underskrevet i Aarhus d. 19. december, 2019 af Direktør Zhou Weimin, Taizhou Hailing Urban Development Group Co., Ltd., Palle Ejlskov, CEO Ejlskov A/S og Direktør Zhou Ailing, Hailing Ecological Environment Bureau. Ceremonien blev overværet af Vicedirektør Zhou Haixia, Hailing District of Taizhou Government, Kontorchef Rolf Johnsen, Region Midtjylland og Rådmand Bünyamin Simsek, Aarhus Kommune. Foto: Jonas Flintegaard, Region Midtjylland 

Offentlig-privat samarbejde kan åbne døre internationalt

I Kina er jordforureningsproblemerne enorme. Særligt i de tætbefolkede og tæt industrialiserede kinesiske provinser, hvor udviklingen de senere år har betydet, at byerne breder sig rundt om svært forurenede industrigrunde.

Eftersom jordforureningsudfordringerne løses i tæt samspil mellem myndigheder og private virksomheder, er Ejlskovs gennembrud et godt eksempel på, hvordan danske partnere kan hjælpe hinanden i forhold til internationale projekter. 

Global videnskabelse

Region Midtjylland samarbejder med cleantech virksomheder for at udvikle billigere og mere bæredygtige måder at rydde op efter jordforurening. Det er et blåstempel for de danske løsninger, at de også kan sælges til lande som f.eks. Kina. Morten Bondgaard fortæller:

- Region Midtjyllands vigtigste opgave er at identificere, undersøge og afhjælpe al jordforurening, der udgør en risiko for menneskers sundhed, grundvandet eller miljøet. For at skærpe vores kompetencer, er det vigtigt at være en del af den globale videndeling og videnskabelse. Ejlskovs teknologi fra USA er på mange måder et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt for Region Midtjylland at tænke globalt. Derudover er vi selvfølgelig også glade for, at vi kan støtte en lokal virksomhed, som bidrager til den bæredygtige udvikling i et af verdens største lande. 

Hele delegationen, da den dansk-kinesiske aftale blev underskrevet i slutningen af december. Foto: Jonas Flintegaard, Region Midtjylland