28.04.2020

Den 1. juni 2020 tiltræder Jane Baad Jensen som ny sekretariatschef for Regional Udvikling i Region Midtjylland. Som sekretariatschef skal hun være med til at omsætte Midtjyllands vision om en attraktiv og bæredygtig region for alle, og hun får særligt fokus på partnerskaber, landdistrikter og internationalt samarbejde.

Jane Baad Jensen (49) er en erfaren leder, der har mange års erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer og drive udvikling og samarbejder på tværs offentlige og private partnere. Hun kommer til Region Midtjylland fra en stilling som sekretariatschef i Business Region Aarhus, der varetager østjyske interesser på det erhvervspolitiske område, herunder strategiske satsninger på fødevareområdet, industri, IKT, arbejdskraft, mobilitet mv.  

Jane Baad Jensen. Privatfoto 

Jane Baad Jensen. Privatfoto 

- Jeg oplever, at de regionale udviklingsmuligheder har stigende betydning. Samtidig viser politiske ledelser både lokalt og regionalt i Midtjylland, at man kan samarbejde strategisk i regionale sammenhænge, når det giver mening - og når der skal findes løsninger i samarbejde med andre til gavn for fællesskabet. Jeg inspireres af den stærke vilje til forandring fra beslutningstagere i politik, erhverv, viden og civilsamfund, og jeg ser det som en fornem opgave at medvirke til at omsætte visioner til strategi og handling til gavn for borgere i hele regionen, siger Jane Baad Jensen.

De rette erfaringer

Regional Udvikling i Region Midtjylland beskæftiger sig med bl.a. regional kollektiv trafik, infrastruktur, klima og bæredygtighed, jordforurening, sundhedsinnovation, råstoffer, uddannelse, og internationalt samarbejde. Sekretariatet fungerer som et bindeled på tværs af fagområder, og samtidig får Jane Baad Jensen en særlig ledelsesopgave omkring Region Midtjyllands arbejde med landdistriktsudvikling, partnerskabsudvikling og internationalt samarbejde som vigtige elementer i at skabe udvikling i Region Midtjylland.

Jane Baad Jensen er uddannet cand.scient.pol. og har en master i ledelse og innovation. Hun har tidligere beskæftiget sig med regional udvikling op til regionsdannelsen i 2007, og siden har hun bl.a. være leder af Strategisk Center i Skanderborg Kommune og sekretariatschef i Business Region Aarhus.

- Vi får en sekretariatschef, der har lige de kompetencer og den viden og erfaringer, vi har brug for. Hun har bl.a. erfaring med og er god til at netværke og opbygge partnerskaber, og samtidig har hun et indgående kendskab til kommunerne og partnerne i mange af de netværk, som Region Midtjylland også er en del af. Og netop gode og solide netværk og partnerskaber er en forudsætning for regional udvikling, forklarer udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen.

Privat bor Jane Baad Jensen i Adslev sydvest for Aarhus med sin mand Morten, og sammen har de to sønner på 18 og 22 år.