25.11.2019 

De seneste mange måneder har der været knoklet ved det nedlagte renseri i Boulstrup nær Odder. Ikke kun med at etablere et oprensningssystem. Et uventet stort arbejde med at understøtte bygningen på grunden har skubbet startdatoen for selve rensearbejdet, som nu ventes at gå i gang i begyndelsen af 2020. 

Tidsplanen for oprensningen er blevet påvirket meget af, at det har været nødvendigt at understøbe bygningen for at sikre, at den ikke ville tage skade i forbindelse med opvarmningen. (Se flere fotos nederst) 

Administrationsbygningen fra 1898 var funderet på løse marksten, der ville sætte sig ved opvarmningen af jorden i forbindelse med oprensningen. Administrationsbygningen blev sikret ved understøbning i sektionsvise udgravninger på en meters bredde.  Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland.

Administrationsbygningen fra 1898 var funderet på løse marksten, der ville sætte sig ved opvarmningen af jorden i forbindelse med oprensningen. Administrationsbygningen blev sikret ved understøbning i sektionsvise udgravninger på en meters bredde.  Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland.

- Nu er bygningen understøbt, og selve systemet, der som en del af renseprocessen skal opvarme jorden, er ved at blive samlet. Så vi er ved at være tæt på. Vi regner med at kunne sætte oprensningssystemet i drift først i den nye år, og vi forventer, at oprensningen er afsluttet omkring sommer 2020, forklarer projektleder Halfdan Sckerl fra Region Midtjylland og fortsætter:

- En forurening som i Boulstrup flytter sig kun ganske langsomt. Derfor kommer forsinkelsen heller ikke til at give en øget risiko for den fremtidige drikkevandsforsyning fra området. 

Oprensning skal sikre rent drikkevand 

Region Midtjylland planlægger at invitere til officiel start af oprensningen i februar. Den endelig dato vil blive meldt ud på projektets hjemmeside, sociale medier og i annoncer i lokalaviser.

Det koster ca. 12 mio. kroner at rense op efter det nu nedlagte renseri i Boulstrup. Forureningen er tæt på en af de primære drikkevandsboringer i Odder Kommune, og en oprensning skal være med til at sikre de fremtidige drikkevandsressourcer i området.  

Læs mere om projektet på: www.boulstrup.rm.dk. På projektsitet er der også kontaktoplysninger, hvis du spørgsmål til Region Midtjylland ift. oprensningen.  

Bærende søjler på et fundament af murbrokker, der ikke ville kunne modstå opvarmning af jorden, skulle sikres ved understøbning. Udgravningerne til de nye søjler blev temmeligt store, da de løse murbrokker skred ud i hullerne. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

Bærende søjler på et fundament af murbrokker. Det ville ikke kunne modstå opvarmning af jorden, skulle sikres ved understøbning. Udgravningerne til de nye søjler blev temmelig store, da de løse murbrokker skred ud i hullerne. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

De bærende søjler i administrationsbygningen på renserigrunden i Boulstrup er understøbt og retableret. I forgrunden ses en af boringerne, der skal varme jorden op til 100 grader i forbindelse med oprensningen. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

De bærende søjler i administrationsbygningen på renserigrunden i Boulstrup er understøbt og retableret. I forgrunden ses en af boringerne, der skal varme jorden op til 100 grader i forbindelse med oprensningen. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

Anlægget, der skal sikre den termiske renseproces, er underopbygning. Rørene, der skal føre forurenet damp og kondensat til udskilleren, er på plads. Det er firmaet Krüger, der har opgaven med at rense jorden. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

Anlægget, der skal sikre den termiske renseproces, er underopbygning. Rørene, der skal føre forurenet damp og kondensat til udskilleren, er på plads. Det er firmaet Krüger, der har opgaven med at rense jorden. Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

Et udpluk af de mange ventiler der skal bruges i afværgeanlægget.  Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland 

Et udpluk af de mange ventiler der skal bruges i afværgeanlægget.  Foto: Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland