Team Sundhedsinnovation formidler kontakt mellem aktører i regionens økosystem for sundhedsinnovation. Disse koblinger er med til at løse fælles udfordringer og skabe nye idéer til projekter.

Det lyder simpelt og kan også være det.

En udviklingskonsulent i Team Sundhedsinnovation ved, at to personer fra hver deres organisation arbejder på projekter med de samme problemstillinger. Udviklingskonsulenten introducerer dem for hinanden og anbefaler, at de drøfter potentialerne i et samarbejde.

En såkaldt kobling er en realitet.

Resultatet er ikke blot, at problemet bliver løst. Ofte finder de to parter også på noget helt nyt, som de videreudvikler sammen i et nyt projekt. Det giver en sneboldeffekt, hvor nye og uventede idéer kommer på banen og endnu flere aktører i økosystemet for sundhedsinnovation bliver involveret.

Ideelt set bliver innovationsnetværket nu mere fintmasket, og Region Midtjylland ruller afsted med masser af sundhedsinnovation til gavn for borgere og patienter.

Udvikler økosystemet

Jens Kjersgaard er en af Team Sundhedsinnovations udviklingskonsulenter, der arbejder med koblinger mellem erhvervsliv, vidensinstitutioner og sundhedsvæsen.

- Koblinger er vigtige for at udvikle vores økosystem for sundhedsinnovation og bringe folk tættere på hinanden. Vi skal have introduceret folk for hinanden, for det giver i bund og grund nogle bedre projekter. Hvis en sygeplejerske f.eks. arbejder på en løsning og snakker sammen med tilsvarende kolleger på et andet hospital, får hun en mere nuanceret, forståelse for det behov, som løsningen skal adressere, siger Jens Kjersgaard.

- Det giver nogle mere robuste løsninger og skaber et bedre grundlag for, at løsningerne også kan spredes til andre hospitaler. Vi får et højere fagligt niveau og en større effekt af løsningerne, tilføjer han.

Usynlig hånd giver sneboldeffekt

Chefkonsulent, og ejer af rådgivningsfirmaet Delendorff, Jacob Høj Jørgensen, har et indgående kendskab til fænomenet koblinger.

Delendorff rådgiver blandt andet offentlige virksomheder i innovationsledelse og står bag analysen ”Sundheds- og procesinnovation i Region Midtjylland”, som blev lavet i 2018.

- Koblinger er noget relativt nyt i offentlige organisationer. De bygger på tankegangen, at summen af innovation bliver større, hvis forskellige aktører bliver koblet sammen på nye og uforudsigelige måder. Billedligt talt gælder det om at fjerne siderne fra skakbrættet og invitere nye spillere indenfor, der ikke sædvanligvis er en naturlig del af spillet, siger Jacob Høj Jørgensen.

- Pointen er, at ressourcerne ikke er givne, som de er i et skakspil, men derimod uforudsigelige. Det eneste, vi med nogenlunde sikkerhed kan sige er, at hvis vi bringer en ludo- eller strategobrik ind i et skakspil, så sker der noget nyt. Reglerne bliver bøjet, og et uventet resultat opstår. Vi mister kontrollen, men får chancen for innovation til gengæld, tilføjer han.

Især to ting er ifølge ham vigtige i koblinger. Udviklingskonsulenten skal turde tænke ud af boksen og ikke altid bare koble de mest oplagte aktører. Desuden må man ikke have en forudindtaget idé om, hvad en kobling skal føre til.

- Vi skal passe på med et ”pick the winner”-perspektiv. Vi kan ikke på forhånd vide, hvilken type projekter, der bliver succesfulde fremover. Derfor skal udviklingskonsulenten holde sig i baggrunden og lade aktørerne selv være kreative til at finde på nye idéer. Man kan sige, at udviklingskonsulenten skal være mediator og komme med en usynlig hånd, der så forhåbentlig kan starte en sneboldeffekt, siger Jacob Høj Jørgensen.

Plads til forbedringer

Forskning viser ifølge Jacob Høj Jørgensen entydigt, at et veludviklet netværk fører til mere innovation. Også selvom effekten i dagligdagen kan være svær at måle.

Analysen ”Sundheds- og procesinnovation i Region Midtjylland” viser også en stor grad af anerkendelse af koblingers værdi blandt aktørerne i det midtjyske økosystem for sundhedsinnovation.

Eksempelvis blev et udsnit af medarbejdere i sundhedsvæsenet spurgt, i hvor høj grad de fandt det vigtigt at samarbejde med en række andre instanser – interne som eksterne - i forbindelse med sundheds- og procesinnovation.

Her nævner et flertal på 58,2 procent, at det er vigtigt at samarbejde med vidensinstitutioner. Men procenttallet for, hvor mange som rent faktisk gør det, er blot 13.

Tilsvarende svarer 53,3 procent, at det er vigtigt at samarbejde med private virksomheder, men kun 18 procent har gjort det. Og hele 62,2 procent mener, at det er vigtigt at samarbejde med kommunale institutioner. Men kun 8 procent har gjort det.

Bedre til samarbejde

Udviklingskonsulent Jens Kjersgaard ser tallene som en udfordring, der skal løses.

- Man kan sige, at konklusionerne i rapporten danner grundlaget for det arbejde, vi er i gang med i teamet nu. Vi skal få aktørerne i økosystemet til at blive langt bedre til at samarbejde på tværs. De anerkender jo i høj grad værdien af det, men det kan være svært og kræver en aktiv prioritering fra den enkelte. Derfor giver vi dem et kærligt skub med vores koblinger og tror og håber, at det fører til mere samarbejde og bedre sundhedsinnovation, siger Jens Kjersgaard.