Analyse af hjerte MR-skanningsbilleder bliver i dag foretaget manuelt af speciallæger i en tidskrævende proces. Nyt projekt fra Aarhus Universitetshospital undersøger, om analysen kan foregå bedre og hurtigere ved hjælp af kunstig intelligens.

Kan en computer analysere hjerte MR-skanningsbilleder ved hjælp af kunstig intelligens? Og kan den oven i købet gøre det både bedre og hurtigere end en speciallæge kan klare manuelt?

Det har et nyt projekt fra hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital sat sig for at finde ud af. Projektet har søgt og fået bevilget 100.000 kr. fra sundhedsinnovationspuljen for mikrofinansiering til formålet.

Analyse af hjerte MR-skanningsbilleder foretages i dag udelukkende manuelt af en speciallæge. MR-skanningsbilleder består af flere hundrede optagelser og er derfor en meget tidskrævende proces, som til dels er baseret på en subjektiv vurdering. Det kan kunstig intelligens sandsynligvis gøre bedre.

Har optegnet grisehjerte

Projektleder, og til daglig reservelæge i kardiologi på Aarhus Universitets forskningsafsnit, Rasmus Stilling Tougaard, ser frem til at komme i gang med projektet.

- Vi ved ikke, om det virker endnu, men vi har en god formodning om det. Man forsker allerede i kunstig intelligens til analyse ved andre typer skanninger som CT-skanninger. Som foreløbig test har vi fodret en computer med MR-skanningsbilleder af grisehjerter, og den har hurtigt lært, hvordan musklen ser ud, så den kan optegne billedet selv. Det menneskelige hjerte er dog mere komplekst, siger Rasmus Stilling Tougaard.

PilotData.jpg

På billederne ses, hvordan kunstig intelligens har optegnet muskulaturen på et grisehjerte ud fra et foto. 

Projektet forløber over et halvt år fra juni 2020 til udgangen af året. Først skal der indsamles en stor mængde data fra hjerte MR-patienter, hvorefter den kunstige intelligens i computeren skal trænes til genkendelse af hjertemuskulaturen. Den danske medico- og AI-virksomhed Cellari står for teknikken.

Som borger med en hjertekarsygdom kan man tage det helt roligt i projektperioden.

- Hjertelæger med speciale i MR-skanninger skal hele tiden vurdere, om analyseresultaterne er gode nok. Det bliver stadig en manuel analyse af MR-skanningerne, som kommer til at gælde, mens projektet kører. Først i evalueringen bagefter kan vi vurdere, om det er anvendeligt på sygehuse, siger Rasmus Stilling Tougaard.

Bedre og hurtigere analyser

Succeskriterierne for projektet er, at analysen med kunstig intelligens skal være mindst lige så præcis som den nuværende manuelle metode. Den skal også være mindst 10 gange hurtigere og fem gange billigere.

- Jeg tror på, at metoden med kunstig intelligens i hvert fald er meget hurtigere og billigere. Den er sandsynligvis også mere korrekt end den manuelle. Der ligger meget mere information gemt i et skanningsbillede, end vi bruger i dag, fordi lægen ikke opdager det. Kunstig intelligens er bedre til at opfange små detaljer, og i det mindste kan det være et godt supplement til det menneskelige øje,” siger Rasmus Stilling Tougaard.

I 2020 lider cirka 480.000 danskere af en hjertekarsygdom, og det kan sætte sundhedsvæsenet under pres med et stort antal MR-skanninger og efterfølgende manuel analyse.

Derfor er der brug for innovative løsninger til hjertediagnostik og patientspecifikke løsninger.