Fremover kan også borgere i landets andre regioner få glæde af opfindelsen Medicinposen fra Hospitalsenheden Vest. Det står klart efter konference i Odense, hvor innovationskonsulent Christian Bjerrum pitchede Medicinposen foran et begejstret panel af regionsrådspolitikere.

Fire grønne kort fra politikerne i de øvrige regioner. Ingen gule. Og ingen røde.

Det var resultatet af innovationskonsulent Christian Bjerrum fra Hospitalsenheden Vests optræden ved Regionernes Økonomi- og Styringsseminar (RØST) i Odense Congress Center d. 27. februar.

Her repræsenterede han Region Midtjylland og pitchede projektet Medicinposen foran et panel af fem regionsrådspolitikere. Politikerne kunne så stille opklarende spørgsmål, inden de tog stilling til, om de ville anbefale deres respektive regioner at kopiere initiativet. Lidt ligesom i det populære tv-program Løvens Hule på DR1. 

Medicinposen kan nu blive udbredt til alle regioner.

Simpel ser den ud, men Medicinposen hjælper borgerne med at holde styr på deres medicin og er med til at undgå fejlmedicinering.   

Og det sagde alle stemmeberettigede politikere ja til. Signe Lund Jensen (Ø) fra Udvalget for nære sundhedstilbud var som Region Midtjyllands repræsentant i panelet inhabil i forhold til at kunne stemme på Medicinposen.

Tilfreds med interessen

Bagefter var det en tilfreds Christian Bjerrum, som stod i Odense Congress Center.

- Jeg er meget glad. Vi fik fire grønne kort af panelet som den eneste region. Det betyder, at der er stor interesse for at gå videre med initiativet i resten af landet. Vi har opfundet et produkt, som er billigt og nemt at implementere, sagde Christian Bjerrum.

Medicinposen er en praktisk lille kasse, som tillader patienterne at have al deres medicin samlet ét sted, så de kan medbringe det, når de er ved lægen eller på hospitalet.

På den måde er det lettere, både for patienten og for lægen, at have et overblik over patientens medicinforbrug. Det er også med til at forhindre fejlmedicinering.

Læs mere om Medicinposen her.

Fem cases i ”Løvens Hule”

Panelet skulle tage stilling til fem cases – et konkret initiativ fra hver region, der både har ført til effektiviseringer og enten den samme eller bedre kvalitet.

Regionsrådspolitiker Signe Lund Jensen (Ø) og innovationskonsulent Christian Bjerrum fra Hospitalsenheden Vest.

Regionsrådspolitiker Signe Lund Jensen (Ø) og innovationskonsulent Christian Bjerrum fra Hospitalsenheden Vest var tilfredse med de andre regioners flotte respons på Medicinposen. 

Efter hvert pitch skulle hver paneldeltager melde tilbage, om de nu ville fremlægge ideen for deres eget regionsråd med henblik på, at regionen kopierer initiativet. Det skulle de gøre ved enten at holde et rødt, gult eller grønt papskilt i vejret.

Rødt kort betød nej til at gå videre med initiativet.

Gult kort betød, at politikeren var positivt stemt, men lige skulle drøfte fordele og ulemper med regionens embedsmænd, inden de tog stilling.

Grønt kort betød, at politikeren var positiv og ville fremlægge ideen for sit regionsråd og arbejde for, at de skal gå videre med projektet i deres region.

Region Midtjyllands Medicinposen blev med sine fire grønne kort konkurrencens klare vinder.

På andenpladsen fik Region Nordjylland kun to grønne kort og to gule med deres projekt ”Den intelligente forsendelseskasse.”

Havde regnet med sejr

Med fire grønne kort fra paneldeltagerne fik Christian Bjerrum altså en enorm positiv reaktion fra panelet. Det betyder ikke, at politikerne så kan garantere, at Medicinposen snart bliver uddelt til patienterne i de andre regioner, men lysten og viljen til at få den udbredt er der.

Fra politisk side i Region Midtjylland var der glæde over sejren hos medlem af Regionsrådet og Udvalget for nære sundhedstilbud, Signe Lund Jensen (Ø).  

- Det gør mig bare rigtig glad. I december var jeg med til at stemme for at udvide det til næsten hele Region Midtjylland. Nu kan alle de andre regioner også se idéen i det. Jeg tror godt, at Medicinposen kan blive udbredt til hele Danmark, for vi er egentlig ikke så forskellige på tværs af landet.

- Der er altid mulighed for at justere projektet til de lokale forhold, men jeg tror, at det kan gå hurtigt med at implementere medicinposen andre steder. Der var virkelig opbakning til det, sagde Signe Lund Jensen.

Og opbakningen fra de andre regioner havde Christian Bjerrum også regnet med på forhånd.

- Jeg havde faktisk regnet med, at vi ville vinde. Vi har et godt produkt, og så er jeg optimist, siger Christian Bjerrum.

Ros fra Region Hovedstaden

Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (C), var også begejstret for Region Midtjyllands Medicinposen.

- Den leverer en simpel løsning på et lavpraktisk problem, og til en stykpris på 6,5 kroner, som Region Midtjylland har fået dem til at koste, er den også billig. Medicinposen er et godt eksempel på, at sundhedsinnovation ikke behøver være så højtravende.

- En medicinpose kan alle forholde sig til, og så hjælper den til at forhindre fejlmedicinering. Jeg vil anbefale, at vi også får den hos os, sagde Christoffer Buster Reinhardt.