3D-printet håndskinne fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

3,35 mio. kroner fra Sundhedsinnovationspuljen til to projekter er et kæmpe skridt frem for 3D-print i Region Midtjylland. Ambitionen er at gøre Region Midtjylland til et epicenter for 3D-print.

Region Midtjylland satser stort på 3D-print i sundhedsvæsenet. Nu tager to projekter på henholdsvis AUH og Hospitalsenheden Midt de næste store skridt mod at etablere regionen som epicenter for 3D-print.

Det ene projekt foregår på AUH, som allerede råder over meget professionelt og dyrt udstyr på højt specialiserede områder - for eksempel indenfor kæbekirurgi, hvor de printer skærekasser.

Projektet vil udbrede brugen af 3D-print på det kliniske område til gavn for kirurger og patienter. Kirurgen kan med 3D-print få en rummelig forståelse af selv de mest komplicerede brud eller anatomier, og derudover kan patienten opnå større forståelse for den forestående kirurgi.

Det kan f.eks. være at gennemgå skærelinjerne på en 3D-printet kæbe inden den forestående operation.

Underkæber der tidligere har fået sat en titaniumskinne fast i forbindelse med en operation

Underkæbe der tidligere har fået sat en titaniumskinne fast i forbindelse med en operation. 

AUH har af Regionsrådet fået bevilget tilskud på 1,5 mio. kroner fra sundhedsinnovationspuljen under de regionale udviklingsaktiviteter. Projektet løber fra maj 2020 til maj 2022, og pengene skal gå til at ansætte en 3D-print ingeniør og indkøbe software.

- Med bevillingen fra Sundhedsinnovationspuljen åbner der sig nye muligheder for, i langt højere grad end tidligere, at opsøge udviklingsprojekter og eksekvere på disse. 3D-print inden for sundhedsvæsnet er i rivende udvikling - en udvikling AUH og hele Region Midtjylland nu kan være med til at præge, siger Joakim Lindhardt, leder af 3D-printcenter på AUH.

Flere patienter skal have gavn af 3D-print

Det andet projekt foregår på Hospitalsenhed Midt og gennemføres i samarbejde med Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi, Center for Industri og Koncern Kommunikation i Region Midtjylland.

Projektet har et driftsnært fokus på patienttilfredsheden og bygger videre på de positive erfaringer fra det tidligere projekt "3D-print og kropsbare hjælpemidler", som var finansieret med 100.000 kr. fra puljen til mikrofinansiering i 2019.

Her 3D-printede man for eksempel hjælpemidler til patienterne på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

3D-printet buksekrog på VCR, som giver kørestolsbrugere med kateder mulighed for at holde bukselinningen ude, så patienten selv kan skifte katederet og dermed bevarer muligheden for egenomsorg.

Nu har Regionsrådet bevilget 1,85 mio. kroner til næste skridt. Pengene skal bl.a. gå til ansættelse af en 3D-print ingeniør og indkøb af nyt printerudstyr. Projektet har en tidsplan fra april 2020 til marts 2022.

- Vi vil opsøge langt flere cases på tværs af regionen og i samarbejde med læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale starte udviklingsprojekter, hvor 3D-printede løsninger kan hjælpe de enkelte patienter. Vi tror meget på 3D-print som fremtidens teknologi, så vi får også indkøbt nyt printerudstyr, som giver os et højt internationalt niveau på området, siger Peter Wiborg Astrup, centerleder for Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi.

- Samtidig vil vi undersøge, hvor og hvordan 3D-print bedst organiseres i regionen i fremtiden, tilføjer han.

Tæt samarbejde om 3D-print

En permanent organisering af 3D-print på tværs af regionens enheder vil bidrage til at udvikle mulighederne for at fremstille personaliserede hjælpemidler til den enkelte patient.

De to projekter vil samarbejde tæt med henblik på at få etableret en struktur for videndeling, optimal udnyttelse af udstyr og medarbejderressourcer.

3D-printede håndvægte med meget lav belastning er et godt træningsredskab på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Aarhus Universitetshospital vil fortsat fokusere på de højt specialiserede opgaver, mens Hospitalsenhed Midt vil arbejde med de driftsnære behov og opbygningen af lokal kapacitet til 3D-printede løsninger.

- For maksimalt udbytte er der naturligvis fokus på at få skabt så stor synergi mellem 3D- print relaterede projekter som muligt. Dette vil i sidste ende komme borgere i Region Midtjylland til gode. Det vil være muligt at holde fokus på højtspecialiserede behandlinger samt de mere driftsnære aspekter. I begge scenarier er 3D print et uhyre effektivt værktøj, siger Joakim Lindhardt.

Også kommercielle partnere udenfor Region Midtjylland kan fremover spille en rolle i udbredelsen af 3D-printede løsninger.

Det mener Peter Wiborg Astrup, som åbner døren op for samarbejde med private virksomheder i regionen.

- Både vi og Center for Industri, som er en del af partnerskabet bag projektet, tror på, at den bedste måde at sprede løsninger og teknologier er ved at sørge for, at private virksomheder kommer med ind og løser konkrete udfordringer. Hvis det kan betale sig for dem, og for det offentlige, skal de printe, udvikle og på sigt sælge løsninger som en del af et større økosystem, siger Peter Wiborg Astrup.