09.07.2020

Virtual reality er en teknologi på vej frem i Region Midtjylland, hvor den på sundhedsområdet bliver benyttet indenfor blandt andet psykiatri, rehabilitering og uddannelse. Ny rapport anbefaler at sætte ressourcer af til fortsat udvikling. 

Virtuel Reality (VR) og Augmented Reality (AR) går under fællesbetegnelsen Extended Reality (XR). Teknologien er en oplevelse, hvor brugeren i en eller anden grad får lagt et kunstigt, computergenereret miljø ud over den rigtige virkelighed.

Foto: Region Midtjylland - VR-teknologi

Foto: Region Midtjylland 

XR bliver hastigt tilgængelig for flere, i takt med, at den bliver billigere at investere i. Det har en del institutioner relateret til sundhedsområdet rundt i det midtjyske allerede opdaget og benyttet sig af.

Præcis hvor mange, hvem, hvor og i hvilket omfang har Region Midtjylland ønsket at kortlægge. Sidste efterår startede et analysearbejde, hvis resultat nu er klart i rapporten: Kortlægning af XR-initiativer og leverandører i sundhedssammenhæng.

På dette klikbare kort kan man desuden danne sig et overblik over, hvor i landet de forskellige initiativer foregår. 

Seks XR-initiativer i regionen

Rapporten giver et billede af aktiviteten på XR-området. Der er identificeret 55 XR-initiativer på landsplan og 29 XR-leverandører, som relaterer sig til sundhedsområdet.

Ud af de 55 initiativer er 28 regionalt forankret – heraf seks i Region Midtjylland.

17 initiativer er kommunalt forankret og 10 initiativer er forankret på uddannelsesinstitutioner.

Derudover er otte initiativer forankret mere end ét sted. De resterende tre initiativer er forankret i det private eller øvrige steder.

- Vi har løbende hørt om forskellige initiativer på XR-området, men vi har indtil nu ikke haft et klart billede af, hvor udbredt teknologien er blevet i vores region, og særligt på vores hospitaler og institutioner. Vi kan nu se, at der er godt gang i aktiviteterne, hvilket understreger XR’s potentiale. Vores opgave består nu i at understøtte en fortsat positiv udvikling på området til gavn for patienterne og borgerne, siger Jens Kjersgaard, specialkonsulent i Team Sundhedsinnovation, under Regional Udvikling i Regional Midtjylland, der har fulgt kortlægningen tæt.

XR-teknologien bliver benyttet til så forskellige ting som rehabilitering efter hjerneskade, behandling af psykiske lidelser som for eksempel angst, depression og hallucinationer, og uddannelse af personale i sundhedsvæsenet.

Udvikling kræver tovholdere

Rapporten konkluderer også, at fremdriften, værdien og succesraten for det enkelte XR-initiativ vil kunne fastholdes og øges såfremt en række kritiske succesfaktorer understøttes.

Dels skal projekternes økonomi være fleksibel, så de ikke strander fordi der ikke er afsat ressourcer til justeringer undervejs. Dels skal der for hver projekt udpeges en tovholder, som også aktivt deltager i initiativet og har sin daglige fysiske gang i projektets nærhed.

Endelig skal der være klare regler om IT og datasikkerhed og være adgang til viden, sparring og relationer med andre på området.