Foto: Niels Åge Skovby

Se introduktion til portrætserien og find de øvrige afsnit her

1. Hvordan spiller jeres organisation ind i økosystemet for sundhedsinnovation/life science i Region Midtjylland?

- Vi er et regionshospital med mange specialer og vi har en mission om, at vi skal tage os af de små 300.000 borgere, der er i vores optageområde. Samtidigt skal vi uddanne nye kolleger, og vi skal forske, så vi kan bidrage med ny viden og nye løsninger til morgendagen. Det er vores kerneopgaver, og det er med den bagage, at vi spiller ind i økosystemet.

- Vi har i runde tal 3.800 ansatte, som er velkvalificerede og højtuddannede. De har unikke kompetencer. Når vi flytter sammen i Regionshospitalet Gødstrup forenes vores kræfter, og vi skaber med NIDO|danmark – vores center for forskning, uddannelse og innovation - en stærk og tæt kobling mellem klinisk praksis, uddannelse, forskning og innovation.

- Vi arbejder på at opruste og udvikle vores forskningsmiljøer. Vi har tre universitetsklinikker allerede og derudover en række forskningsmiljøer, som vi arbejder på kan blive til universitetsklinikker. Det er en fortsat bevægelse, så derfor vil vi fremadrettet være stærkere på det felt, end vi står i dag.

- I forhold til innovationsopgaven ruster vi os organisatorisk til at kunne tage opgaven på os i højere grad. Med start fra august ansætter vi flere nye kompetencer, der kan understøtte vores afdelingers arbejde med nye innovative tiltag.

2. Hvilke barrierer for mere og bedre sundhedsinnovation/life science i den midtjyske region oplever I?

- Der er både barrierer og potentialer, kan man sige. I vores egen organisation tror jeg, at vi har potentiale til at blive mere bevidst om at arbejde med innovation. Jeg tror, at vi har mange medarbejdere, som af og til får en idé til noget, vi kunne gøre smartere. De idéer skal vi være bedre til at spotte, at modne og videreudvikle. Og siden dele idéerne indenfor egen organisation, men også på tværs af hospitalerne og måske ud på det private marked.

- Men i den proces fra idé til løsning har vi nogle barrierer i dag, hvor der er for mange, der oplever, at de ikke har en facilliterende struktur rundt om sig. Så de bliver hjulpet det rette sted hen med deres gode idéer. For mange gode idéer strander, inden de bliver til løsninger.

- I relation til vores omgivelser – virksomheder og andre aktører i det omkringliggende samfund – har vi også et potentiale i at skabe stærkere relationer, sådan så vi kan sparre og teste gode idéer af i et tættere samarbejde. Vi kan tit have brug for private aktører til at komme videre med en idé.

3. Hvad skal økosystemet for sundhedsinnovation/life science samlet kunne levere?

- Vi arbejder i sundhedsvæsenet, fordi vi er optaget af at gøre syge mennesker raske. Det er vores mission. I det omfang, vi kan være med til at lave løsninger indenfor sundhedsinnovation, som gør, at vi som hospital og region og system bliver endnu bedre til vores mission, og samtidigt kan bidrage til vækst og velfærd i det omkringliggende samfund, er det jo fantastisk.

- Vi skal på mange niveauer – individ, organisation og som system bruge den nødvendige tid og ressourcer på at dygtiggøre os, så vi bliver bedre til vores kerneopgave i morgen, end vi var i går.  Økosystemet skal bidrage til, at vi har en bedre velfærd for borgerne i Region Midtjylland.