Foto: Niels Åge Skovby

Portrætserie: Afsnit 5 - Enversion A/S

Sofie Grue Haumann tror på sundhedsdata og innovation som nødvendig fornyelse af sundhedsvæsenet. Kommunikations- og marketingschefen for IT-virksomheden Enversion A/S promoverer for tiden en ny algoritme, som bruger patienters sygdomshistorik til hurtigere og mere præcist at visitere patienterne til den rette behandling på landets hospitaler.

Se introduktion til portrætserien og find de øvrige afsnit her.

12.11.2020 

IT-virksomheden Enversion A/S arbejder for bedre sundhed for alle og vil gerne reformere sundhedsvæsenet, som vi kender det i dag. 

Selvtilliden fejler altså ikke noget hos firmaet, hvis Aarhus-afdeling ligger med flot udsigt over havnen og mest står for udviklingen af nye produkter. På den anden side af vandet ligger Sjælland og København, hvor Enversions andet kontor holder til. Her er fokus mest på det kommercielle.

31-årige Sofie Grue Haumann arbejder på københavnerkontoret, men hun pendler ofte til Aarhus med bil og færge eller tog for at være opdateret på de mange aktiviteter. Som kommunikations- og marketingschef er hun nødt til at have et godt kendskab til produkterne, når hun skal ud og etablere nye partnerskaber, baseret på kompetent databehandling til ny sundhedsinnovation.

De partnerskaber findes oftest i sundhedssektoren, som ligger inde med enorme datamængder, der igen kan omsættes til brugbar viden - ved hjælp af kunstig intelligens - hvilket i sidste ende kan komme patienterne til gode.

Kærlighed til sundhedsvæsenet

Det er to forskellige kulturer, som mødes, når en kommerciel virksomhed som Enversion A/S arbejder sammen med det offentlige. Sofie Grue Haumann har dog et kærligt blik for begge verdener, som hun sagtens mener kan gå hånd i hånd.

- Jeg tror på, at den bedste sundhedsinnovation sker lige præcis i koblingen mellem dem, der sidder i sundhedsvæsenet til daglig og har en hel masse indsigt indefra, hvor de holder fokus på at forbedre driften, og så sådan nogle som os, der er drevet af at innovere og hele tiden udfordre det eksisterende. Selvfølgelig skal vi også tjene penge – ellers har vi ikke gang på jorden, siger Sofie Grue Haumann.

Hun studerede erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation på CBS i København og forestillede sig altid, at hun skulle arbejde på et bureau. Den drøm blev også opfyldt, endda i New York.

Hjemvendt til Danmark blev hun tilknyttet Enversion A/S, først som ekstern konsulent og for knap tre år siden som fastansat på fuld tid som kommunikations- og marketingschef. Gennem Enversions samarbejde med sundhedsvæsenet voksede interessen for området.

- Jeg har en kærlighed for virkelig at forsøge at gøre en forskel i sundhedssektoren, og jeg er drevet af den forandring, det kræver. Den er i princippet ikke kommerciel, og jeg ser heller ikke mig selv arbejde inde i sundhedsvæsenet på grund af bureaukrati og for lange processer. Men jeg er tilhænger af at forbedre det gode sundhedsvæsen, vi allerede har. Så har jeg bare et kommercielt fokus, der gør, at jeg arbejder hos Enversion A/S og ikke i en region eller på et sygehus, siger Sofie Grue Haumann.

Sofie Grue Haumann vil være med til at forbedre vores sundhedsvæsen. Foto: Niels Åge Skovby

Innovation skal udfordre status quo

Da Sofie Grue Haumann boede i USA, oplevede hun, hvordan placeringen på indkomststigen bestemte standarden af den behandling, man kunne få på sygehusene.

- I USA er der skræmmende stor forskel, bare på middelklassen og de fattige. Selv kunne jeg jo bare rejse hjem og få behandling, men hvis du ikke kan betale, får du bare ikke den bedste behandling. Sådan et land har jeg ikke lyst til at bo i. Vi skal i stedet sætte barren højt og udvikle sundhedstilbud, som er for alle, og som alle kan være tilfredse med. Det skylder vi os selv, for vi lever i en lille perle. Og så mange mennesker er vi ikke, siger Sofie Grue Haumann.

I Danmark er der derimod lige adgang til det offentlige sundhedsvæsen, men for at bibeholde den høje standard skal sundhedsvæsenet også udvikle sig. Og det er her, at sundhedsinnovation kommer ind.

- For mig betyder sundhedsinnovation, at vi hele tiden sikrer, at vi giver den bedst mulige behandling på den smarteste måde. At vi hele tiden udfordrer status quo. Før corona var der nogle muligheder, som man først fik øjnene op for under pandemien.

- Hvorfor kan et møde med ens læge ikke lige så godt foregå på video? Hvorfor skal jeg køre med et etårigt barn gennem byen i barnevogn, for at de skal kigge på ham og sige; ”som forventet er det en virus. Bliv hjemme. Ring, hvis det bliver værre,” siger Sofie Grue Haumann.

- Der skal nogle af os fra det private erhvervsliv til at stille de spørgsmål. ”Hvis det nu er muligt at gøre sådan er, hvad er så grunden til, at vi ikke gør det?” Jeg indeholder en vis portion idealisme for at forbedre noget, og en tro på at vi kan, for jeg møder jo rigtig mange ildsjæle, blandt andet i hospitalernes ledelser, hvor man rigtig gerne vil lave mere sundhedsinnovation og deler troen på, at vi kan - sammen.

For mig betyder sundhedsinnovation, at vi hele tiden sikrer, at vi giver den bedst mulige behandling på den smarteste måde, siger Sofie Grue Haumann. Foto: Niels Åge Skovby.

Historien om visitatorens nye værktøj

Sofie Grue Haumanns arbejde går meget ud på at fortælle den gode historie om Enversion AS’s produktportefølje af digitale løsninger.

- Jeg er med i sidste led, når vi skal ud og forberede markedet, og jeg tager en stor del af dialogen med hospitalerne, når vi samarbejder med dem om at få et produkt indfaset. Og løbende har jeg en rolle i at gøre opmærksom på, at vi laver de her ting. Få det sagt højt til DR og andre interessante medier. Jeg vil gerne fortælle den almindelige borger i Danmark, at der findes sådan nogle løsninger her, siger Sofie Grue Haumann.

Et godt eksempel på et igangværende projekt med stort potentiale er ”+prioakut”, som udspringer af forskningsprojektet TVÆRSPOR. Projektet trækker på sundhedsdata på tværs af sektorerne - det vil sige praktiserende læger, hospitaler og kommuner – og fra forskellige steder i hele Region Midtjylland.

Enversions produkt er i simpel forstand en algoritme, der på baggrund af sundhedsdata og sygdomshistorik kan forudsige sygdomsforløbet for patienter, og derved hjælpe visitatorerne ude på hospitalerne, når de modtager borgere, der er blevet henvist til en akutindlæggelse af en vagtlæge eller en praktiserende læge.

En visitator er den sundhedsfaglige person, som afgør hvilket videre behandlingsforløb patienten skal igennem - i første instans hvilken afdeling personen skal indlægges på, hvis personen overhovedet skal indlægges.

Hvert år har Region Midtjylland nemlig cirka 160.000 akutindlæggelser, som koster samfundet dyrt. Forskningen, baseret på TVÆRSPOR, viser, at en betydelig del af dem kunne være undgået med større indsigt i patienternes sygdomshistorik.

- Vi har været ude og følge og interviewe de her visitatorer, og det er faktisk ikke en særlig fair proces at sidde i for dem. De har ikke adgang til hele den sygdomshistorik automatisk. De kan godt slå den op i systemet, men med den tid, de har til at tage en beslutning og kan de jo ikke nå at kigge i sygdomshistorikken, der rækker tilbage over et helt liv.

- Den nye algoritme skal integreres direkte ind i visitators kliniske logistiksystem. Vi skal ud at finde et ambassadørhospital, så vi kan få det prøvet af. Visitator vil sidde ved en skærm og få en patient op. Så vil der være en rød eller en grøn knap, der siger, at det her er enten en stabil borger, eller en ustabil borger, som skal indlægges. Den kunstige intelligens i algoritmen regner ud, hvilken kategori patienten falder i, siger Sofie Grue Haumann.

Sofie Grue Haumanns job er blandt andet at fortælle de gode historier om Enversion A/S' produkter. Foto: Niels Åge Skovby.

Væk med angsten for at fejle

På grund af sine mange kontaktflader i sundhedsvæsenet, i Region Midtjyllands administration og hos vidensinstitutioner, er Sofie Grue Haumann meget bevidst om at være en del af et stort, samlet økosystem for sundhedsinnovation i regionen. Og det er hun glad for.

- Jeg kan ikke anerkende det fælles økosystem nok, for vi klarer den ikke hver for sig. Det måtte dog godt bevæge sig hurtigere fremad. For tre år siden havde jeg nok forventet, at vi var nået meget længere nu, end vi er.

- Jeg ville klart have troet, at vi havde AI-løsninger (kunstig intelligens, red.) i drift. Enversion A/S er startet for 11 år siden, og det var et mål fra starten at få implementeret AI-løsninger - ud fra den grundpræmis, at vi er det land i verden med flest sundhedsdata pr. borger, siger Sofie Grue Haumann.

Hvorfor er vi ikke nået længere så?

- Jeg tror, at der går angst for at fejle i den. Angsten for at være ham/hende, der tog en beslutning om noget, der ikke blev så stor en succes. Men sandheden er, at vi aldrig bliver 100 procent fejlfri. Nøjagtigt ligesom som mennesker heller aldrig gør. Algoritmen er ikke klogere end det, vi putter ind i den. Vi skal have lov til at fejle, så vi kan blive bedre.

- Hvordan får vi skabt et rum, hvor vi giver hinanden lov til at vise vores svagheder? Det fylder ret meget på mit bord. Hvordan skaber vi den tillid mellem hinanden? Det kunne gøre samarbejdet i økosystemet bedre, siger Sofie Grue Haumann.