Jacob Høy Berthelsen1_EPI.jpg

Foto: Niels Åge Skovby.

Se introduktion af portrætserien og find de øvrige afsnit her

1. Hvordan spiller jeres firma ind i økosystemet for sundhedsinnovation i Region Midtjylland?

- Vi spiller ind via universiteterne, dels fordi vi har eksterne professorer og studerende ansat her, som også arbejder med sundhedsinnovation.

- Vi spiller også sammen med de dygtige hospitaler i regionen ved, at vi har nogle projekter, som vi har lavet sammen med dem. For eksempel har vi lavet projektet TVÆRSPOR sammen med regionshospitalet Horsens. Vi har også løbende dialog med ledelsen på Aarhus Universitetshospital omkring hvordan vi gør de her ting.

- Vores fokus er, hvordan vi som borgere får bedre gavn af alle de informationer, sundhedssystemet indeholder. Hvordan får vi lavet de her sundhedsdata-produkter, og får dem ud at spille i en virkelighed, så vi som borgere kan blive behandlet så godt som muligt.

2. Hvilke barrierer er der for mere og bedre sundhedsinnovation/life science i vores region?

- I starten, når man skal udvikle nye ting til sundhedssektoren, er bevillinger herhjemme meget knyttet op på universiteterne. Men vi kan se, at udviklingen inden for kunstig intelligens, som vi arbejder meget med, foregår meget hurtigere udenfor universiteterne.

- Derfor er forudsætningen for at få adgang til adgang til bevillinger næsten altid, at der kommer nogle store konsortier med bevillingerne.  Det kan være et problem, for min opfattelse af innovation er, at jo flere parter man har med, jo lavere bliver innovationshøjden. For så er man nødt til at finde et fælles ståsted, og innovation går jo egentlig ud på at trække i nogle retninger, man ikke er enig om.

- Når vi så kommer til at skulle prøve ting af i et operationelt setup, møder vi også en masse udfordringer. Dels villigheden til at betale for nye løsninger. Forretningsmodellerne omkring dataprodukter og software og service har man slet ikke ordentlig adopteret i det offentlige. Og det offentlige er jo den store aftager af sådan nogle produkter herhjemme.

3. Hvad skal økosystemet for sundhedsinnovation/life science samlet kunne levere?

- Vi skal kunne levere dygtige mennesker og en risikovillighed til at prøve nye ting af. Nye forretningsmodeller til hvordan det her kan ske. Sådan nogen som os vil gerne undersøge, om vi skal finde andre samarbejdsformer for, at det her kan lade sig gøre.

- Borgeren skal forvente en god sundhedssektor, som er så omkostningseffektiv som muligt. Men også nye løsninger indenfor sundhedsinnovation, som er med til at forbedre kvaliteten. Risikovilligheden mangler jo ikke hos borgerne. De vil bare gerne kureres for deres sygdomme.