Claus Riekehr Møller_EPI.jpgFoto: Niels Åge Skovby

Se introduktion til portrætserien og find de øvrige afsnit her.


1. Hvordan spiller jeres virksomhed ind i økosystemet for sundhedsinnovation/Life Science i Region Midtjylland?

- Det gør vi grundlæggende som en leverandør, der løser konkrete opgaver for sundhedsvæsenet. Vi udvikler f.eks. e-lærings programmer og VR-træning.

- Vores opgaver kræver, at vi er innovative inden for digital marketing, digital kommunikation og digital træning. Det udvikler sig konstant, så vi er en stor del af del af det innovative lag. Mest overfor private virksomheder, men også det offentlige.

- Vi udvikler også systemer, der kan håndtere de udbud, der er på hospitalerne. Vi forsøger at påvirke beslutningerne en lille smule, men vi er en underleverandør, mere end vi er en samarbejdspartner.

2. Hvilke barrierer er der for mere og bedre sundhedsinnovation/Life Science i Region Midtjylland?

- Barrieren er, at vi ikke ved noget som helst om, hvad der foregår af overvejelser hos beslutningstagerne i sundhedsvæsenet.

- Vi snakker løbende med andre samarbejdspartnere i økosystemet som MTIC, Systematic og Alexandra Instituttet, f.eks. om hvordan vi kunne placere os i forhold til fremtidig klyngekonsolidering på Life Science-området.

- Men kontakten til den, der har behovet for sundhedsinnovation, altså ledelserne på hospitalerne, den har vi ikke. Når vi en gang imellem får en kontakt, sker det mere tilfældigt i kraft af, at der lige er én, der kender én. Der er ikke nogen proces, nogen fælles flade eller noget netværk, hvor man mødes.

- I USA og Israel er det meget mere organiseret med netværk mellem hospitalerne og virksomhederne, hvor man mødes jævnligt og kan se, hvad hinanden arbejder med, og hvad behovene er. Man møder så at sige behovene derude, hvor de er. Vi har efterspurgt noget lignende i lang tid, men den kontakt har vi simpelthen ikke.

3. Hvad skal økosystemet for sundhedsinnovation/life science samlet kunne levere?

- Det skal samlet kunne levere en proces, der gør, at behov møder fagkundskab. Eller at behov og fagkundskab møder innovative virksomheder, som er i stand til at byde dem indenfor og som kan nogle andre ting. De skal skabe det der netværk i en eller anden proces, som man let kan koble sig på. Også, hvis man tilhører de nye iværksættere, som er unge og ikke kender alle mulige mennesker inden for systemet.

- Samtidig skal økosystemet hele tiden have borgeren i fokus som slutbrugeren. Det skal levere løsningerne, som er til gavn for borgerne. Mellemstationen er ofte sundhedspersonalet som sygeplejersker, der skal have adgang til nye innovative løsninger for at kunne hjælpe borgerne bedst muligt.