09.03.2021 

100.000 kroner og sparring med fagpersoner i Team Sundhedsinnovation. Sådan en kombinationen skal gerne veksles til mere og bedre sundhedsinnovation i Region Midtjylland. Udviklingskonsulent i Regional Udvikling Jonas Flintegård fortæller om puljen. 

- Ih, altså, jeg har lige fået en rigtig god idé til noget, der kunne lette arbejdet for mig og mine kolleger her på hospitalet, men hvordan får jeg tid og penge til at udvikle den, så den kommer patienterne til gavn?  

Sådan sidder der bevisligt mange medarbejdere på hospitaler i Region Midtjylland og tænker, for Team Sundhedsinnovations udviklingskonsulent Jonas Flintegård får løbende opkald fra potentielle ansøgere til Sundhedsinnovationspuljen, som startede op i 2019. 

Mand der sidder ved en computer

Udviklingskonsulent Jonas Flintegaard fra Regional Udvikling er med til at administrere og samle ansøgninger til Sundhedsinnovationspuljen. Foto: Privat

Siden er der startet projekter om alt fra arbejdsmiljø, rumdesign og musik på intensiv, til højteknologiske projekter indenfor 3D-print, kunstig intelligens og machine learning. 

Formålet er at støtte nyskabende initiativer på hospitaler og institutioner i Region Midtjylland. Puljen kan søges internt af somatiske hospitaler i regionen, men også andre enheder som psykiatrien, Hammel Neurocenter, de sociale institutioner, Vestdansk Center for Rygmarvsskade osv. 

- Vi vil gerne gøre det lidt nemmere for alle de ildsjæle, der sidder rundt omkring, at komme videre med deres idéer. Tit sidder der medarbejdere i sundhedssektoren med en masse kreativitet og arbejder i deres fritid. De bruger deres weekender på at arbejde med en idé, fordi de brænder for det, men der mangler lige nu en infrastruktur, der støtter op om dem. Det arbejder vi på at få skabt. Med den her pulje forsøger vi samtidigt at vise tillid til frontpersonalet, ved at flytte udviklingsmidlerne derud, siger Jonas Flintegård. 

Tid og penge 

I sundhedssektoren bliver der løbet stærkt på gangene rundt omkring. Travlhed kan i sig selv være en hindring for den sundhedsinnovation, som kan løse mange praktiske udfordringer i hverdagen og komme patienterne til gavn. 

- Puljens penge kan også gå til at frikøbe tid, så man kan bruge mere tid på sin idé. Nogle spørger måske sig selv; »Hvorfor skulle jeg bruge min tid på den idé, når jeg har patienter, der venter?”. Men man kan jo frikøbe den persons tid til at udvikle – til senere gavn for sine patienter, siger Jonas Flintegård. 

En anden hindring for sundhedsinnovation i sundhedsvæsenet kan være den daglige drift. 

- Hele hospitalssektoren er jo, med god grund, fokuseret på en sikker drift, så det med innovation er lidt noget, folk gør ved siden af. Der foregår selvfølgelig meget innovation på bl.a. hospitalerne i dag, og det er rigtig godt, men der mangler ressourcer af og til, og det kan måske være hæmmende for, om man kan komme i gang, siger Jonas Flintegård. 

- Men der kommer vi ind med den her pulje, hvor du relativt nemt kan søge og få et hurtigt svar. Så det er centralt for Team Sundhedsinnovation at række ud med det her værktøj. Team Sundhedsinnovation arbejder desuden meget i partnerskaber og opsøger samarbejde med private virksomheder. Teamets udviklingskonsulenter har et bredt netværk hos midtjyske virksomheder, som kan skabe forbindelser mellem ansøgere til sundhedsinnovationspuljen og erhvervslivet, til gavn for begge parter. Og i sidste ende ikke mindst patienterne. 

Svar inden for en måned 

Langt de fleste ansøgere søger om sundhedsinnovationspuljens maksimalbevilling på 100.000 kr., men der er også en del, der bare søger 20, 40 eller 50.000 kr. Størrelsen på beløbet er ikke altid afgørende for, hvor stor chancen for succes er. Processen starter typisk med, at Jonas Flintegård får et opkald fra en potentiel ansøger, og så begynder en indledende sparring. 

- Vi vil rigtig gerne have, at de kontakter Team Sundhedsinnovation, inden de sender ansøgningen. Vi kan ligeså godt være med til at forklare, hvad de skal lægge vægt på, og hvad de kunne gøre endnu bedre, inden de sender. Er der evidens for behovet? Er løsningen allerede opfundet på en anden afdeling eller et andet hospital? Hvad skal der ske efter projektperioden? Så har vi typisk en dialog frem og tilbage, hvor der kan gå noget tid med afklaring, siger Jonas Flintegård.

Hvis projektet skønnes at være godt nok – se kriterierne for at opnå støtte i faktaboksen - står Team Sundhedsinnovation klar med et helt team af udviklingskonsulenter, som bidrager med relevante idéer og kontakter inden for deres speciale. I teamet findes bl.a. både ingeniører, phd.’er, humanister og økonomer med speciale i afsætning og innovationsledelse. Efterfølgende bliver en af dem koblet på hvert enkelt projekt og giver løbende sparring, hvis der er brug for det. 

Ofte er ansøgerne nogle af dem, der ved mest på deres felt, men måske er der behov for hjælp til at kommunikere deres historie, koble til erhvervslivet eller andre relevante aktører i økosystemet – eller noget helt tredje. Men sparringen bliver der taget godt i mod på hospitalerne. Nogle gange kan det gå meget hurtigt med en behandlingstid på et par uger. Andre gange tager det længere tid. Men ansøgningen skal gerne være behandlet inden for en måned.