Udviklingskonsulent Dennis Pedersen fra Team Sundhedsinnovation deltager på svensk virtuel innovationskonference 8. oktober. Her præsenterer han konklusioner fra rapport om VR-initiativer i sundhedsvæsenet og håber på nye partnerskaber.

Virtual Reality (VR) er en teknik på vej frem inden for flere forskellige sektorer, blandt andet også sundhedsvæsenet.

Inden sommerferien udkom en rapport fra konsulentfirmaet Delendorff – bestilt af Region Midtjylland -  som kortlægger aktuelle VR-initiativer inden for sundhedsvæsenet på landsplan. 

Rapportens konklusioner, plus et landkort over hvor de forskellige aktiviteter foregår, bliver nu også kendt i udlandet i en bredere kreds. Det sker på innovationskonferencen Halland Tech Week d. 8. oktober, hvor Team Sundhedsinnovations udviklingskonsulent Dennis Pedersen præsenterer et 15 minutters oplæg for deltagerne.

Konferencen forsøger bl.a. at samle op på, hvilke trends og innovative tiltag, der bevæger sig inden for sundhedsvæsenet. Som deltager får man et indblik i, hvordan man kan bruge nye teknologier og innovation i sundhedsvæsenet.

Det hele kommer dog til at foregå virtuelt, da den planlagte fysiske afholdelse af konferencen i den svenske by Halmstad gik i vasken på grund af Covid-19.

 

VR_Tom_IMG_1480_1024px.jpg

VR-teknologien vokser frem blandt nye metoder indenfor sundhedsinnovation. Foto: Region Midtjylland

Håber på nye partnerskaber

Alligevel håber Dennis Pedersen at få udbytte af konferencen på Region Midtjyllands vegne.

- Jeg skal præsentere de resultater og erfaringer, vi har gjort os med VR-initiativer, i henhold til den kortlægning af VR-initiativer og leverandører, som Delendorff har lavet for os. Det skal dels vise de andre deltagere, hvor langt vi er nået på området i Region Midtjylland, og så vil jeg også gerne invitere folk indenfor hos os, så vi kan drage nytte af hinandens erfaringer, siger Dennis Pedersen og uddyber:

- Hvis der er virksomheder, sundhedspersonale eller andre, der laver noget interessant inden for VR, så skal de vide, at Region Midtjylland også er med på noderne og meget nysgerrige på at lære fra andre. Så vi håber på endnu mere synergi og samarbejde. Det er sådan set en åben invitation.

Dennis Pedersen glæder sig over, at konferencen rækker ud over grænserne, så eksempelvis private virksomheder fra Sverige og Norge er med.

- Vi ved nogenlunde godt, hvad der sker i Danmark på VR-området, men vi ved mindre om, hvad der sker i Sverige og Norge. Der kunne godt være nogle virksomheder, der er interessante. Måske har de en teknologi, som gør, at de kan byde ind i forhold til det, vi arbejder med. For eksempel på psykiatriområdet, som vi har fokus på fremadrettet, siger han.

Læs mere om konferencen her.