05.11.2021 

Region Midtjylland har i dag sendt dele af det udbudsmateriale, der beskriver kravene og selve opgaven med at rense kemikaliedepotet ved Høfde 42, i "forhøring". Det vil sige en form for teknisk høring i branchen, der kan forbedre det endelige udbudsmateriale. 

En oprensning af en generationsforurening er ikke nogen standardopgave – hverken for regionernes jordforureningsafdelinger eller for de virksomheder, der normalt beskæftiger sig med forureninger. 

Derfor har Region Midtjylland i dag offentliggjort dele af det kommende udbudsmateriale i udkast. Materialet beskriver de opsatte krav ift. oprensning af kemikaliedepotet på stranden ved Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre. Målet er, at branchen/markedet vil komme med forslag til ændringer og tilføjelser og gøre opmærksom på evt. unødigt fordyrende elementer. 

- Kemikalie-oprensningen ved Høfde 42 bliver den første af sin slags i Danmark, ja måske endda i hele verden. Derfor har vi brug for at være overordentlig grundige og i tæt dialog med de firmaer, der har oprensnings-ekspertise. Vi vil nå i mål med en oprensning, og derfor skal udbuddet afspejle det, der er muligt og realistisk. Det nytter jo ikke, at vi udbyder en opgave, hvor den rigtige ekspertise ikke findes. Eller hvor niveauet for oprensning er urealistisk ift. de metoder, der findes og er praktisk mulige, forklarer chef for jordforureningskontoret Morten Bondgaard. 

Interesserede aktører kan komme med bemærkninger til alle de dele af udbudsmaterialet, der er sendt i høring fra i dag og frem til den 30. november. Herefter kan det endelige udbudsmateriale gøres færdigt. Regionen planlægger at sende oprensningsopgaven i udbud ultimo december 2021.

Læs invitationen til markedet ift forhøringen (pdf)   

Se udkast til dele af udbudsmaterialet på udbudsportalen 

 

Medarbejderbillede Morten Bondgaard

Morten Bondgaard
Kontorchef

E: morten.bondgaard@ru.rm.dk
T: 7841 1916
M: 2933 5564

Kontor: Jordforurening

Anja Melvej Hermansen

 

 

 

 

 

Anja Melvej 
Teamleder - Civilingeniør

E: anja.melvej@ru.rm.dk
T: 7841 1906
M: 2459 7524

Kontor: Jordforurening

Halfdan R. Sckerl

 

 

 

 

 

Halfdan R. Sckerl
Miljømedarbejder

E: Halfdan.Sckerl@ru.rm.dk
T: 7841 1905
M: 2114 4619

Kontor: Jordforurening