Annemarie Dalsgaard Karlsen
Geolog

E: annemarie.karlsen@ru.rm.dk
T: 7841 1925
M: 2928 1241

Kontor: Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling
Team: Råstoffer

Sonja_Kjeldsmark.jpgSonja Kjeldsmark
Udviklingskonsulent

E: sonja.kjeldsmark@ru.rm.dk
M: 2032 5155

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Jens Kjersgaard

Jens Kastrup Kjersgaard
Specialkonsulent

E: jenkje@rm.dk
M: 5150 6046

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Lene Knudsen

Lene Brinch Knudsen
Udviklingskonsulent

E: lene.brinch@ru.rm.dk
M: 2147 0837

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Uddannelse og Kompetenceudvikling

Stefan Knudsen

Stefan Knudsen
Teamleder - Specialkonsulent

E: stefan.knudsen@ru.rm.dk
M: 2117 4187

Kontor: Sekretariat, Økonomi og Udvikling
Team: Sekretariat og Strategi

Dariusz Kosierkiewicz

Dariusz Miroslaw Kosierkiewicz

E: Dariusz.Kosierkiewicz@ru.rm.dk
T: 7841 1909

Kontor: Jordforurening

Anja_Wejs.jpgAnja Wejs Larsen
Specialkonsulent

E: Anja.Wejs@ru.rm.dk
M: 2888 5720

Kontor: Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling
Team: Vand og Klima

Birgitte Larsen

Birgitte Larsen

E: Birgitte.Larsen@ru.rm.dk
T: 7841 1907
M: 2933 5594

Kontor: Jordforurening

Henrik Rud Larsen

Henrik Rud Larsen
Miljømedarbejder

E: henrik.rud@ru.rm.dk
T: 7841 1910
M: 2485 7966

Kontor: Jordforurening

Lone Leth Larsen

E: lll@centraldenmark.eu

Arbejder med kultur i Bruxelles

Helle Larson

Helle Lisbeth Larson
Civilingeniør

E: helle.larson@ru.rm.dk
T: 7841 1934
M: 2961 0635

Kontor: Jordforurening

Nanna Lauridsen

Nanna Renee Lauridsen
Råstofmedarbejder

E: nanna.lauridsen@ru.rm.dk
T: 9243 2117

Kontor: Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling
Team: Råstoffer

Thomas_Ljungberg.jpgThomas Ljungberg
Miljømedarbejder

E: Thomas.Ljungberg@ru.rm.dk
T: 7841 1939
M: 2033 3595

Kontor: Jordforurening

Henrik Lodberg

Henrik Lodberg
Kontorchef

E: Henrik.Lodberg@ru.rm.dk
M: 2325 3813

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse

Lone Egeris Lund

Lone Egeris Lund
Teamleder

E: lonlud@rm.dk
T: 7841 1926

Kontor: Jordforurening