Henrik Ørtenblad
Projektleder

E: Henrik.Ortenblad@ru.rm.dk
M: 2167 1149

Kontor: Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling
Team: Vand og Klima