Vækst- og udviklingsstrategi Region Midtjylland (januar 2016)
Region Midtjylland har som vision at skabe en attraktiv, bæredygtig vækstregion, og vækst- og udviklingsstrategien skal sætte retning for den regionale indsats.

Vækstplan 2016-2020 (januar 2016)
Vækstforum har vedtaget Vækstplan 2016-2020, som udmønter de erhvervsrettede spor i strategien gennem 9 indsatsområder.