Energiregnskaber

Her kan du downloade energiregnskaber. Du kan downloade regnskabet for hele Region Midtjylland eller for hver enkelt af de 19 midtjyske kommuner.

Regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens seneste opdatering af ”Strategisk Energiplanlægning i kommunerne - Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst”. 

Global ve procent 2018.png

Andel vedvarende energi i kommuner i Region Midtjylland for 2018. Opgørelsesmetode følger Energistyrelsens vejledning.
Se stor figur.

Energiregnskaber 2018

Energiregnskab for hele Region Midtjylland 2018 (pdf)

Energiregnskab for Favrskov Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Hedensted Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Herning Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Holstebro Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Horsens Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Ikast-Brande Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Lemvig Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Norddjurs Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Odder Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Randers Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Samsø Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Silkeborg Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Skanderborg Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Skive Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Struer Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Syddjurs Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Viborg Kommune 2018 (pdf)

Energiregnskab for Aarhus Kommune 2018 (pdf)

 

Energiregnskaber 2017

Energiregnskab 2017 for hele Region Midtjylland (pdf)

Energiregnskab 2017 for Favrskov Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Hedensted Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Herning Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Holstebro Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Horsens Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Ikast-Brande Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Lemvig Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Norddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Odder Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Randers Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Ringkøbing-Skjern Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Samsø Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Silkeborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Skanderborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Skive Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Struer Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Syddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Viborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2017 for Aarhus Kommune (pdf)

Energiregnskaber 2015

Energiregnskab 2015 for hele Region Midtjylland (pdf)

Energiregnskab 2015 for Favrskov Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Hedensted Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Herning Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Holstebro Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Horsens Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Ikast-Brande Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Lemvig Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Norddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Odder Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Randers Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Samsø Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Silkeborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Skanderborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Skive Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Struer Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Syddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Viborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2015 for Aarhus Kommune (pdf)

Energiregnskaber 2013

Energiregnskab 2013 for Region Midtjylland (pdf)

Energiregnskab 2013 for Favrskov Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Hedensted Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Herning Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Holstebro Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Horsens Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Ikast-Brande Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Lemvig Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Norddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Odder Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Randers Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Ringkøbing-Skjern Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Samsø Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Silkeborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013  for Skanderborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Skive Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Struer Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Syddjurs Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Viborg Kommune (pdf)

Energiregnskab 2013 for Aarhus Kommune (pdf) 

Tidligere grønne regnskaber

Det grønne regnskab er starten på at skabe et samlet billede over regionens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Det giver et overblik over fremdrift og udfordringer, og kan på den måde være med til at skabe retning for indsatsen. 

Læs mere om det grønne regnskab på regionens hjemmeside her.

Læs de grønne regnskaber fra de tidligere år her:

Grønt regnskab 2017 (pdf)

Grønt regnskab 2016 (pdf)

Grønt regnskab 2015 (pdf)

Grønt regnskab 2014 (pdf)

Grønt regnskab 2013 (pdf)

Grønt regnskab 2012 (pdf)  

Grønt regnskab 2011 (pdf)

Agenda 21

”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald.

Fra 2016 omfatter strategien også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed", januar 2016 (pdf)

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi - oktober 2020

 

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi i Region Midtjylland (pdf) 
Oktober 2020

Formålet med kortlægningen er at få den første danske grundanalyse af materialestrømmene i forbindelse med tekstilforbrug. Analysen er en del af en kommende ansøgning til et stort EU Life IP-projekt ift. at implementere den kommende nationale affaldsplan herunder altså også tekstiler.

Analysen er lavet af Metabolic A/S, rådgivningsvirksomhed inden for bæredygtighedsudfordringer, for Region Midtjylland.

Projektet 'midt.energistrategi'

Med projektet ’midt.energistrategi’ har 40 partnere sat sig sammen for at formulere en fælles energistrategi for det geografiske
område Region Midtjylland. Formålet er at bidrage til omstillingen
af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere
energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Den fælles strategiske energiplanlægning skal dermed bidrage til, at:

  • opfylde den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi
  • mindske suboptimering
  • mindske risiko for fejlinvesteringer
  • øge erhvervsfremme og beskæftigelse
  • skabe vidensløft og netværk på tværs af kommuner og værker

Slutrapporten

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (ipaper)

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (pdf) 

Slutrapport for 'midt.energistrategi' pixi-udgave

Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer

Projekt Gen Byg Data blev skabt, hvor kernen er at arbejde for en bæredygtig fremtid med
mindre ressourcespild, en mere effektiv genanvendelse af byggematerialer og flere lokale
arbejdspladser. Projektet handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisterende
data om materialerne og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Læs publikationen Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer, 2017 (pdf)

Revideret 04-10-2020