Region Midtjylland får løbende opdateret både energi- og klimaregnskaberne for hele den geografiske Region Midtjylland, samtidig med at der sideløbende udarbejdes nye strategier og analyser inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Tidligere grønne regnskaber

Det grønne regnskab er starten på at skabe et samlet billede over regionens ressourceforbrug, klimaaftryk og bidrag til forurening. Det giver et overblik over fremdrift og udfordringer, og kan på den måde være med til at skabe retning for indsatsen. 

Læs mere om det grønne regnskab på regionens hjemmeside her.

Læs de grønne regnskaber fra de tidligere år her:

Grønt regnskab 2017 (pdf)

Grønt regnskab 2016 (pdf)

Grønt regnskab 2015 (pdf)

Grønt regnskab 2014 (pdf)

Grønt regnskab 2013 (pdf)

Grønt regnskab 2012 (pdf)  

Grønt regnskab 2011 (pdf)

Agenda 21

”Samfundsansvar og bæredygtighed” for perioden 2016 - 2019 er en videreførelse af de hidtidige Agenda 21 strategier og handleplaner, som fokuserer på energiforbrug, ressourcer og miljø og affald.

Fra 2016 omfatter strategien også indsatser i forhold til voldsomme klimapåvirkninger, arbejdsmiljø, uddannelse og Det Sociale Kapitel samt social dumping.

Læs Agenda 21 strategien 2016-2019 "Samfundsansvar og bæredygtighed", januar 2016 (pdf)

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi - oktober 2020

 

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi i Region Midtjylland (pdf) 
Oktober 2020

Formålet med kortlægningen er at få den første danske grundanalyse af materialestrømmene i forbindelse med tekstilforbrug. Analysen er en del af en kommende ansøgning til et stort EU Life IP-projekt ift. at implementere den kommende nationale affaldsplan herunder altså også tekstiler.

Analysen er lavet af Metabolic A/S, rådgivningsvirksomhed inden for bæredygtighedsudfordringer, for Region Midtjylland.

Projektet 'midt.energistrategi'

Med projektet ’midt.energistrategi’ har 40 partnere sat sig sammen for at formulere en fælles energistrategi for det geografiske
område Region Midtjylland. Formålet er at bidrage til omstillingen
af vores energisystem til vedvarende energi frem mod 2050 ved at opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere
energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område.

Den fælles strategiske energiplanlægning skal dermed bidrage til, at:

  • opfylde den nationale målsætning om 100 % vedvarende energi
  • mindske suboptimering
  • mindske risiko for fejlinvesteringer
  • øge erhvervsfremme og beskæftigelse
  • skabe vidensløft og netværk på tværs af kommuner og værker

Slutrapporten

Slutrapporten for 'midt.energistrategi' er udarbejdet af fagpersoner i partnerskabet. Læs anbefalinger til strategier for mere vedvarende energi i Region Midtjylland, effekt på lokal omsætning og jobs mv. Sidst i rapporten har hver af de 19 kommuner og regionen udarbejdet et opslag som beskriver mål og handlinger vedtaget i egen kommune og regionen.

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (ipaper)

Slutrapport for 'midt.energistrategi' (pdf) 

Slutrapport for 'midt.energistrategi' pixi-udgave

Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer

Projekt Gen Byg Data blev skabt, hvor kernen er at arbejde for en bæredygtig fremtid med
mindre ressourcespild, en mere effektiv genanvendelse af byggematerialer og flere lokale
arbejdspladser. Projektet handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisterende
data om materialerne og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Læs publikationen Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer, 2017 (pdf)

Revideret 12-02-2021