Region Midtjylland får løbende opdateret både energi- og klimaregnskaberne for hele den geografiske Region Midtjylland, samtidig med at der sideløbende udarbejdes nye strategier og analyser inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Tekstilstrømme og cirkulær økonomi

Projektet 'midt.energistrategi'

Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer

Projekt Gen Byg Data blev skabt, hvor kernen er at arbejde for en bæredygtig fremtid med
mindre ressourcespild, en mere effektiv genanvendelse af byggematerialer og flere lokale
arbejdspladser. Projektet handler om at sammenkoble og aktivere de allerede eksisterende
data om materialerne og forsøge at gøre dem tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Læs publikationen Projekt Gen Byg Data. Om datadrevet genanvendelse af byggematerialer, 2017 (pdf)