Energiregnskaberne er blevet udarbejdet hvert andet år siden 2007 for Region Midtjylland, der kortlægger Regionens og kommunernes energiforsyning. I 2020 blev der lavet en tilbageskrivning af regnskaberne til 1990, en såkaldt baseline. 1990 er basisåret for den nationale målsætning om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens seneste opdatering af "Strategisk Energiplanlægning i kommunerne - Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst".

På siden her finder du energiregnskaber for alle regionens kommuner inklusiv 1990 tilbageskrivningen.


Region Midtjylland Energiregnskab 1990-2018.xlsx

 

Favrskov Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Hedensted Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Herning Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Holstebro Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Ikast-Brande Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Lemvig Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Norddjurs Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Odder Kommune Energiregnskab 1990-2017.xlsx

Randers Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Ringkøbing-Skjern Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Samsø Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Silkeborg Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Skanderborg Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Skive Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Struer Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Syddjurs Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Viborg Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx

Aarhus Kommune Energiregnskab 1990-2018.xlsx