Energiregnskaberne er blevet udarbejdet hvert andet år siden 2007 for Region Midtjylland, der kortlægger Regionens og kommunernes energiforsyning. I 2020 blev der lavet en tilbageskrivning af regnskaberne til 1990, en såkaldt baseline. 1990 er basisåret for den nationale målsætning om 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Energistyrelsens seneste opdatering af "Strategisk Energiplanlægning i kommunerne - Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst".

På siden her finder du energiregnskaber for alle regionens kommuner inklusiv 1990 tilbageskrivningen. Vær opmærksom på at klimaregnskaberne fra 2018 er integreret i regnearket. Grafer og tabeller kan derfor kombineres med resultaterne fra det opdaterede energiregnskab fra 2020.


Region Midtjylland Energiregnskab 1990-2020

 

Favrskov Kommune Energiregnskab 1990-2020

Hedensted Kommune Energiregnskab 1990-2020

Herning Kommune Energiregnskab 1990-2020

Holstebro Kommune Energiregnskab 1990-2020

Horsens Kommune Energiregnskab 1990-2020

Ikast-Brande Kommune Energiregnskab 1990-2020

Lemvig Kommune Energiregnskab 1990-2020

Norddjurs Kommune Energiregnskab 1990-2020

Odder Kommune Energiregnskab 1990-2020

Randers Kommune Energiregnskab 1990-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune Energiregnskab 1990-2020

Samsø Kommune Energiregnskab 1990-2020

Silkeborg Kommune Energiregnskab 1990-2020

Skanderborg Kommune Energiregnskab 1990-2020

Skive Kommune Energiregnskab 1990-2020

Struer Kommune Energiregnskab 1990-2020

Syddjurs Kommune Energiregnskab 1990-2020

Viborg Kommune Energiregnskab 1990-2020

Aarhus Kommune Energiregnskab 1990-2020