Klimaregnskabet er en videreudvikling af energiregnskabet og sektoropdelt for drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O) for følgende sektorer:

  • Landbrug, skovbrug og anden arealanvendelse
  • Affald og spildevand
  • Industrielle processer og produktanvendelse

Regnskabet er opbygget med det nationale klimaregnskab og FN's retningslinjer som forbillede.

 

Region Midtjylland - Samlet regnskab 2018.xlsx

 

Favrskov - Samlet regnskab 2018.xlsx

Hedensted - Samlet regnskab 2018.xlsx

Herning - Samlet regnskab 2018.xlsx

Holstebro - Samlet regnskab 2018.xlsx

Horsens - Samlet regnskab 2018.xlsx

Ikast-Brande - Samlet regnskab 2018.xlsx

Lemvig - Samlet regnskab 2018.xlsx

Norddjurs - Samlet regnskab 2018.xlsx

Odder - Samlet regnskab 2018.xlsx

Randers - Samlet regnskab 2018.xlsx

Ringkøbing Skjern - Samlet regnskab 2018.xlsx

Samsø - Samlet regnskab 2018.xlsx

Silkeborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Skanderborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Skive - Samlet regnskab 2018.xlsx

Struer - Samlet regnskab 2018.xlsx

Syddjurs - Samlet regnskab 2018.xlsx

Viborg - Samlet regnskab 2018.xlsx

Aarhus - Samlet regnskab 2018.xlsx

 

Klimaregnskaberne for 2018 viser, at skov over 30 år resulterer i en CO2 emission. Der pågår aktuelt en granskning af de faktorer, som ligger til grund for dette resultat.