Virkemiddelkataloget behandler emner knyttet til klimaforebyggelse. Herved forstås tiltag der sigter mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i kommunerne som geografisk område. De indirekte forbrugsbaserede udledninger fra import af varer og tjenester i et livscyklusperspektiv er generelt ikke behandlet i virkemiddelkataloget. Dog er der beskrevet tiltag, som vedrører et ændret fødevareforbrug og et ændret foderforbrug.

Virkemiddelkataloget er udarbejdet med afsæt i data fra energi- og klimaregnskaberne fra det geografiske Region Midtjylland, og konkretiserer handlinger der kan reducere CO2 emissionerne i Regionen.

 

Virkemiddelkataloget for Region Midtjylland 2020

 

Dette er første version af virkemiddelkataloget. En opdateret version bliver publiceret ultimo april 2021.