Virkemiddelkataloget behandler emner knyttet til klimaforebyggelse. Herved forstås tiltag der sigter mod at nedbringe udledningen af drivhusgasser i kommunerne som geografisk område. De indirekte forbrugsbaserede udledninger fra import af varer og tjenester i et livscyklusperspektiv er generelt ikke behandlet i virkemiddelkataloget. Dog er der beskrevet tiltag, som vedrører et ændret fødevareforbrug og et ændret foderforbrug.

Virkemiddelkataloget er udarbejdet med afsæt i data fra energi- og klimaregnskaberne fra det geografiske Region Midtjylland, og konkretiserer handlinger der kan reducere CO2 emissionerne i Regionen.

Læs Virkemiddelkatalog 2022 for Region Midtjyllands kommuner

I forlængelse af det overordnede virkemiddelkatalog for den geografiske Region Midtjylland udarbejdes supplerende regionsspecifikke analyser af udvalgte problemstillinger. Analysernes hovedresultater er inkluderet i virkemiddelkataloget.

Læs delanalyse Biogas driver for Ptx (pdf)

Læs delanalyse Muligheder i samproduktion af græsprotein og biogas (pdf)

Læs delanalyse Scenarier for udfasning af individuel naturgas i Region Midtjylland (pdf)

Kommunekort til delanalyse