Herunder findes en række publikationer om infrastruktur og mobilitet i Region Midtjylland.

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

I 2012-13 undersøgte en arbejdsgruppe, hvilke ændringer der var nødvendige på vejnettet, hvis vindmølletransporter og andre store transporter skulle kunne komme frem uden for mange unødige hindringer.

SAMMENFATNINGSRAPPORT: Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter, marts 2013 (pdf)

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger

Kontaktudvalget i Region Midtjylland bestående af borgmestrene for de 19 kommuner i regionen samt regionsrådsformanden godkendte i november 2012 et revideret indspil til infrastruktur med anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region.

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 (pdf)

Status på infrastruktur i Region Midtjylland

Region Midtjylland og de 19 kommuner vedtog i efteråret 2016 en fælles strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur. Planen indeholder anbefalinger til staten og en idékatalog til kommuner og region. I forbindelse med arbejdet er der udført et omfattende kortlægningsarbejde over mobil- og bredbåndsdækningen.

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 - (opdateret august 2014)

Banetrafik i Midtjylland - Forslag til regional strategi

Atkins har for Region Midtjylland udarbejdet et forslag til regional strategi på baneområdet. Rapporten kortlægger visioner for jernbanetrafikken i Region Midtjylland ud fra visionen om, hvad der er nødvendigt for at bevare mobiliteten, og hvad der sandsynligvis kan realiseres i en fremtid, hvor kravene til bæredygtig transport skærpes. Rapporten beskriver tiltag som er gennemført i det nære udland, og som har ført til store passagertalsstigninger. Forslaget har fungeret som inspiration til anbefalingerne i infrastrukturindspillet.

Banetrafik i Midtjylland - Forslag til regional strategi, december 2012 (pdf)

Fælles indspil til Infrastruktur kommissionen 2007

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i 2007 udarbejdet et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen omhandlende ønsker til statslige investeringer i infrastruktur i den midtjyske region.

Infrastruktur i udvikling - Fælles indspil til Infrastruktur kommissionen 2007 (pdf)

Revideret 19-10-2021