Herunder findes en række publikationer om infrastruktur - du kan også læse mere om infrastruktur i Region Midtjylland.

Region Midtjylland og de 19 kommuner vedtog i efteråret 2016 en fælles strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Region Midtjylland og de 19 kommuner vedtog i efteråret 2016 en fælles strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur. Planen indeholder anbefalinger til staten og en idékatalog til kommuner og region. I forbindelse med arbejdet er der udført et omfattende kortlægningsarbejde over mobil- og bredbåndsdækningen.

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland, Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 - (opdateret august 2014)

Banetrafik i Midtjylland - Forslag til regional strategi

Atkins har for Region Midtjylland udarbejdet et forslag til regional strategi på baneområdet.
Rapporten kortlægger mulige visioner for jernbanetrafikken i hele Region Midtjylland ud fra visionen om, hvad der bliver nødvendigt for at bevare mobiliteten, og hvad der sandsynligvis kan realiseres i en fremtid, hvor kravene til bæredygtig transport skærpes. Tiltag beskrives som er set gennemført i det nære udland, og som har ført til store passagertalsstigninger.

Forslaget har fungeret som inspiration til anbefalingerne i infrastrukturindspillet.

Banetrafik i Midtjylland - Forslag til regional strategi, december 2012 (pdf)

SAMMENFATNINGSRAPPORT Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

I 2012-13 undersøgte en arbejdsgruppe hvilke ændringer, der var nødvendige på vejnettet,
hvis vindmølletransporter og andre store transporter skulle kunne komme frem uden for mange unødige hindringer.

SAMMENFATNINGSRAPPORT: Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter, marts 2013 (pdf)

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger

Kontaktudvalget i Region Midtjylland bestående af borgmestrene for de 19 kommuner i regionen samt regionsrådsformanden godkendte i november 2012 et revideret indspil til infrastruktur med anbefalinger til statslige investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region.

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013, januar 2013 (pdf)

Infrastruktur i udvikling. Fælles indspil til Infrastruktur kommissionen 2007

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i 2007 udarbejdet et fælles indspil til Infrastrukturkommissionen omhandlende ønsker til statslige investeringer i infrastruktur i den midtjyske region.

Infrastruktur i udvikling. Fælles indspil til Infrastruktur kommissionen 2007 (pdf)