Herunder findes en række publikationer om klimatilpasning i Region Midtjylland.

Forvaltning - klimatilpasning i praksis

Under forløbet "Havvand på land" har Rambøll sammen med en række kommuner, forsyningsselskaber og beredskaber udarbejdet denne rapport. Rapporten redegør for, hvordan vi i Danmark forvalter beskyttelsen mod havvandsstigninger. Rapporten indeholder yderligere 2 scenarier for, hvordan forvaltningen kunne forbedres.

Download rapporten Forvaltning - klimatilpasning i praksis, november 2014 (pdf).

Samskabelse - en drejebog

Under forløbet "Havvand på land" har Pluss sammen med en række kommuner, forsyningsselskaber og beredskaber udarbejdet denne rapport. Rapporten bygger på besøg hos en række gode eksempler på samskabelsesprocesser. Metoden beskrives, så man selv bliver hjulpet til selv at kunne gennemføre vellykkede samskabelsesprocesser.

Download rapporten Samskabelse - en drejebog, november 2014 (pdf).

Triggerplanning - en guide

Under forløbet "Havvand på land" har Rambøll sammen med en række kommuner, forsyningsselskaber og beredskaber udviklet denne rapport. Rapporten introducerer begrebet Triggerplanning og redegør for, hvordan man kan udvælge en trigger for en ønsket udvikling.

Læs guide, metode og drejebog til Triggerplanning, november 2014 (pdf).

Skabelon til klimatilpasningsplaner

I et netværk bestående af forskellige faggrupper fra flere kommuner i Region Midtjylland er ved konsulenthjælp fra Cowi skabt en skabelon til fri afbenyttelse. Formålet med arbejdet er at skabe et værktøj, der fremmer, at første generation af de kommunale klimatilpasningsplaner samtænkes på tværs af kommunegrænserne på flere niveauer og at fremme samskabelse med alle de berørte parter og valg af multifunktionelle og bæredygtige løsninger.

Download skabelon for klimatilpasningsplaner, april 2013 (pdf).

One step beyond implementation of climate adaptation innovations

Her afrapporteres WaterCAP projektet, som er et samarbejde mellem aktører fra Holland, Tyskland, Belgien, England og Danmark.

I bogen gengives og opsummeres erfaringer på håndtering af klimaforandringer relateret til vand i de nævnte lande og der gives anbefalinger til såvel lokalt, nationalt og europæisk niveau.

Download rapporten "One step beyond implementation of climate adaptation innovations", marts 2013 (pdf)

Groundwater in a future climate

Håndbogen er et produkt af CLIWAT-projektet. I bogen sættes fokus på hovedresultaterne og anbefalingerne for især planlæggere og praktikere på lokalt niveau.

CLIWAT (CLImate change and groundWATer).

Projektet er et transnationalt projekt i Nordsøen, støttet af Interreg IVB.

Læs bogen Groundwater in a future climate, december 2011 (pdf)

Vind over vandet

Bogen er resultatet af 5 workshops med hvert sit vandtema hen over efteråret 2009 samt en tværgående i januar 2010. Deltagerne var fra midtjyske kommuner, rådgivende virksomheder, universiteter samt interesse- og vidensinstitutioner.

Bogen kortlægger en stribe udfordringer og nogle anslag til, hvordan disse kan angribes for at nå optimale løsninger. Kodeordene er viden, tværfaglighed og involvering.

Læs bogen Vind over vandet, maj 2010 (pdf)

Revideret 19-10-2021