Welcome Future: Foreløbige effekter af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Fonden Aarhus 2017 satte en række ambitiøse mål, som byggede på de seks strategiske mål fra ansøgningen. For at kunne måle udviklingen, blev der udarbejdet en række nøgleindikatorer.

I hele implementeringsperioden har Fonden Aarhus 2017 systematisk monitoreret aktiviteter på
tværs af porteføljeområder for at kunne dokumentere værdien i at investere i kultur og for at kunne lære af processen og gribe mulighederne.

Læs mere i Welcome Future: Foreløbige effekter af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Gentænk kulturjournalistik

Region Midtjylland, Aarhus 2017, Aarhus Teater og Have Kommunikation har taget initiativ til projektet Gentænk kulturjournalistik.

På baggrund af fire regionale workshops i maj 2016 er der udarbejdet et manifest med anbefalinger og visioner for fremtidens kulturjournalistik.

Gentænk kulturjournalistik manifest (maj 2016) 

Hvordan skærper man som institution sin formidling? Og hvordan bidrager man til at styrke den kulturelle offentlighed? 10 gode råd (maj 2016)

Midtjyske fortællinger

19 af regionens skønlitterære forfattere - svarende til antallet af kommuner i Region Midtjylland - har hver skrevet en fortælling, der tager udgangspunkt i en lokalitet i Region Midtjylland, en lokalitet, der har betydet noget særligt for dem. Det opdrag har skubbet de 19 forfatterhjerner i 19 forskellige retninger.

Midtjyske Fortællinger, 2008 (pdf)