Analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland

Oxford Research har på vegne af Region Midtjylland gennemført en analyse til prioritering af indsatser og virkemidler, der kan understøtte den fortsatte udbygning af den regionale styrkeposition inden for ikt (informations- og kommunikationsteknologi) i Region Midtjylland. Analysen har fokus på indsatser, der skal videreudvikle det midtjyske ikt-økosystem og understøtte og udbygge de midtjyske styrkepositioner indenfor ikt.

Analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland (september 2016, pdf, 1,3 MB)

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Sammenhængen mellem politikområderne uddannelse, arbejdsmarked og erhverv som et vækstvilkår har fået et stadig større fokus siden etableringen af regionerne og vækstfora, som med deres sammensætning udgør en naturlig platform for en fælles drøftelse af mulige indsatser.
I notatet belyses de unges veje i uddannelsessystemet, den aktuelle rekrutteringssituation på arbejdsmarkedet, efterspørgslen efter arbejdskraft aktuelt og fremover samt risikoen for ubalancer på arbejdsmarkedet på længere sigt.

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland, februar 2016 (pdf)

Fra start-up nation til scaleup-nation

Rapporten kortlægger de såkaldte scaleup-virksomheder i dansk erhvervsliv. I alt 1.246 virksomheder indfrier kriterierne om at være internationalt konkurrerende med mindst 10 ansatte og 3 regnskabsår i træk med en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte, omsætning eller bruttofortjeneste på minimum 20 pct.

Kortlægningen viser, at scaleup-virksomhederne findes overalt i Danmark, men at der er flere markante forskelle på de fem regioner, når det gælder virksomhedernes antal, størrelse, alder og branche.

Fra start-up nation til scaleup-nation, 2016 (pdf, 8,8 MB)

Det midtjyske vækstlag

Analysen tegner en profil af midtjyske vækstvirksomheder på baggrund af kvalitative og kvantitative data og beskriver udviklingsfaser i en vækstvirksomhed. Rapporten viser hvor mange vækstvirksomheder der findes i Region Midtjylland og analyser på Vækstlaget samfundsøkonomiske betydning.

Analysen har også fokus på vækstvirksomhedernes brug og udbytte af erhvervsfremme og kommer med en række anbefalinger til byggesten i et forbedret regionalt økosystem for vækstvirksomheder.

Det midtjyske vækstlag, marts 2015 (pdf, 2,7 MB)

Kortlægning af it-sektoren og it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland

Analysen er en kortlægning af it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. Der tegnes dels et billede af it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland kontra hele Danmark, dels belyses udviklingen i it-sektorens omsætning, eksport, beskæftigelse, innovationsgrad og iværksætteraktivitet.

Kortlægning af it-sektoren og it-arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, juli 2015 (pdf, 3,2 MB)

Business Angel kapital i Region Midtjylland

Analyse af hvilke hindringer forskellige investeringsvillige persongrupper oplever for at lave unoterede investeringer i start-ups og SMV’er, samt klarlægge hvad der kan gøres for at aktivere de forskellige gruppers investeringsvillighed og derved udfolde potentialet for finansieringsmuligheder for start-ups og SMV’er. 

Business Angel kapital i region Midtjylland - 3 nøgler til et investeringspotentiale på 750 mio. kr. (December 2014, 1 MB)

Fremtidens Inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Inspirationsguide til, hvordan forsker- og udviklingsparker kan styrke de værdiskabende inkubationsaktiviteter for nye virksomheder. Guiden er udviklet i regi af projekt KASK Inkubator Match som et resultat af et lederudviklingsforløb blandt midtjyske inkubatorledere.

Fremtidens Inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter (juni 2014, pdf, 4,9 MB)

Industrien i Region Midtjylland

Industrianalysen belyser, hvilke faktorer, der har betydning for en produktionsvirksomheds konkurrenceevne i dag og hvilken betydning disse faktorer får fremadrettet. Virksomhederne fortæller med egne ord, hvad det er de gør, for at klare sig på konkurrenceudsatte markeder. Analysen peger også på en række konkrete policyforslag, som kan medvirke til at fremme udvikling og vækst i de midtjyske produktionsvirksomheder.

Industrien i Region Midtjylland - Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion (maj 2013, pdf, 7,5 MB) 

Midtjyske væksthistorier - casesamling

En spændende casesamling om 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst. Virksomhederne er særligt udvalgte, da de alle indenfor hver sit felt er gode kandidater til at blive nogle af fremtidens vækstvirksomheder, der skaber udvikling og beskæftigelse i Danmark.

Midtjyske væksthistorier - Casesamling af 16 midtjyske iværksættervirksomheder i vækst (Januar 2013, pdf, 1,8 MB)

Job i landdistrikter – redegørelse for Region Midtjyllands indsats 2007-2013

Publikationen indeholder en kort beskrivelse af centrale regionale aktiviteter i landdistrikterne og udvalgte cases.

Job i landdistrikter – redegørelse for Region Midtjyllands indsats 2007-2013 (august 2013, pdf. 13,3 MB). 

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Publikationen giver et overblik og en indsigt i, hvorfor og hvordan der arbejdes med at fremme entreprenørskab og virksomhedsudvikling i Region Midtjylland. 

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland - Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst (februar 2012, pdf, 10 MB)

Publikationen er også tilgængelig i engelsk udgave: Promoting entrepreneurship in the Central Denmark Region.